↑ Повернутись до Кафедри факультету

Кафедра культурології та мистецької освіти

          Завідувач кафедри – кандидат філософських наук, доцент Дротенко Валентина Іванівна

Поштова адреса – м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, контактний телефон(0324) 41-34-07

e-mail: kulturologia@i.ua

Рік заснування кафедри – 1992

Попередні назви кафедри кафедра українознавства, кафедра культурології та українознавства.

Попередні завідувачі кафедри – кандидат філософських наук, доцент Герасим’як Іван Григорович; кандидат філологічних наук, доцент Грицик Мирослав Іванович.

Професорсько-викладацький склад кафедри: 19 викладачів, з них: 1 професор, 11 кандидатів наук, доцентів, 1 Народний артист України; 3 старших викладачі; 3 викладачі. Крім того – 2 провідні концертмейстери, 2 старші лаборанти.

 

Дротенко Валентина Іванівна – завідувач кафедри, кандидат філософських наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:

 

Білан Тетяна Орестівна –  кандидат філософських наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:

 

Петрів Оксана Василівна – кандидат філософських наук, доцент, керівник науково-дослідної роботи кафедри

Контактні засоби зв’язку:

 

Гладкий Микола Іванович – кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:

 

Костюк Лариса Богданівна – кандидат філософських наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:

 

Муляр Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:

 

Кекош Олег Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:

 

 

Сидор Михайло Богданович – кандидат мистецтвознавства, доцент

Контактні засоби зв’язку:

 

Ясеницька Жанна Володимирівна – старший викладач

Контактні засоби зв’язку:

 

Савчин Галина Віталіївна – старший викладач

Контактні засоби зв’язку:

 

Никорак Олена Іванівна – доктор мистецтвознавства, професор; провідний науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України; Член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Секції етнографії та фольклористики; Член Національної спілки художників України; Член Спілки критиків та істориків мистецтва; Лауреат обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури імені Святослава Гординського з номінацій «Мистецтвознавство і культурологія» (2012 р.)

Контактні засоби зв’язку:

 

Жишкович Володимир Іванович – кандидат мистецтвознавства, доцент; старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України; Член Наукового товариства ім. Т. Шевченка; Член Спілки критиків та істориків мистецтва

Контактні засоби зв’язку:

 

Волотко Людмила Володимирівна – викладач

Контактні засоби зв’язку:

 

Фриз Петро Іванович – кандидат мистецтвознавства, доцент

Контактні засоби зв’язку:

 

Мартинів Ольга Олексіївна – викладач

Контактні засоби зв’язку:

 

Марушка Магдалина Михайлівна – викладач

Контактні засоби зв’язку:

 

Храмов Ігор Валерійович – доцент; Народний артист України; Член Національної Хореографічної Спілки України; керівник художнього цеху балету Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

Контактні засоби зв’язку:

 

Кутняк Іван Михайлович – кандидат філософських наук, доцент, Відмінник освіти України

Контактні засоби зв’язку:

 

Околович Іван Миколайович – старший викладач

Контактні засоби зв’язку:

 

Мартинів Любомир Ігорович – провідний концертмейстер

Контактні засоби зв’язку:

 

Дякунчак Юрій Іванович – провідний концертмейстер

Контактні засоби зв’язку:

 

Дзіковська Наталія Іванівна – діловод кафедри

Контактні засоби зв’язку:

 

Пагута Людмила Юріївна – старший лаборант

Контактні засоби зв’язку:

Напрям наукових досліджень:

        Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

        Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: Неперервна освіта та виховання в умовах розбудови української національної школи

        Тематика НДР кафедри: Українська художня культура 20-21 ст. в мистецько-освітньому просторі

                  Термін виконання теми: 2016-2020 рр.

                  Керівник: Петрів Оксана Василівна, кандидат філософських наук, доцент

 • Здобутки українського кінематографу в системі мистецької освіти (Дротенко В.І.)
 • Філософсько-освітній дискурс української художньої культури (Білан Т.О.)
 • Ціннісно-смислові орієнтири української художньої культури 20-21 ст. (Петрів О.В.)
 • Художня культура рідного краю як складова освітньої діяльності (Гладкий М.І.)
 • Етноментальний аспект української художньої культури 20-21 ст. (Костюк Л.Б.)
 • Архітектура в контексті художньої культури України 20-21 ст. (Муляр Н.М.)
 • Педагогічні погляди Андрея Шептицького в українському культурно-освітньому просторі 20 ст. (Кекош О.М.)
 • Художньо-практична складова у змісті мистецької освіти сучасного школяра: аспект композиційного вираження зображуваного (Сидор М.Б.)
 • Дизайн як складова художньої культури (Ясеницька Ж.В.)
 • Проблема синестезії в контексті сучасних тенденцій художньої освіти (Савчин Г.В.)
 • Декоративне мистецтво України: традиції та інновації (Никорак О.І.)
 • Мистецько-стильовий аспект малярства Кафедрального собору Пресвятої Трійці у Дрогобичі (Жишкович В.І.)
 • Українська художня культура 20-21 ст.: культурологічний аспект (Волотко Л.В.)
 • Хореографічне мистецтво України 20-21 ст. в культурно-освітньому просторі (Фриз П.І.)
 • Становлення і розвиток хореографічної освіти Галичини на початку 20 ст. (Марушка М.М.)
 • Український народний танець в системі художньої культури 20-21 ст. (Мартинів О.О.)
 • Мистецтво балету в освітньому просторі України кінця 20 – початку 21 століття (Храмов І.В.)
 • Напрями музичного мистецтва в українській художній культурі 20-21 ст. (Кутняк І.М.)
 • Українська музична культура в мистецько-освітньому просторі 20-21 ст. (Околович І.М.)
 • Музичне життя Дрогобича в аспекті вивчення художньої культури України 20-21 ст. (Мартинів Л.І.)

.

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 1. Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Нормативні навчальні дисципліни

 • Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли
 • Живопис
 • Композиція
 • Методика навчання образотворчого мистецтва
 • Рисунок
 • Скульптура та пластична анатомія
 • Художньо-прикладна графіка
 • Пленер (виробнича)

Вибіркові навчальні дисципліни

 • Історія української культури
 • Основи кольорознавства
 • Основи художньої майстерності
 • Історія зарубіжного образотворчого мистецтва
 • Історія українського образотворчого мистецтва
 • Етика та естетика
 • Стилістика світової художньої культури
 • Педагогічний малюнок
 • Основи перспективи в рисунку
 • Основи реставрації
 • Основи реставраційного живопису
 • Основи комп’ютерної графіки
 • Основи графічного дизайну
 • Техніки і технології малярства
 • Техніки і технології станкового живопису
 • Художнє конструювання
 • Художнє проектування
 • Народне мистецтво і малярство
 • Мистецтво орнаменту і художнього розпису
 • Основи дизайну
 • Етнодизайн
 • Народне мистецтво Західної України
 • Художні промисли Прикарпаття
 • Народознавство у мистецтві
 • Фольклор України

 

 1. Спеціальність 024 Хореографія.

Нормативні навчальні дисципліни

 • Базова хореографічна термінологія
 • Мистецтво балетмейстера
 • Основи теорії музики
 • Теорія і методика класичного танцю
 • Теорія і методика історико-побутового танцю
 • Теорія і методика українського народного танцю
 • Теорія і методика народно-сценічного танцю
 • Теорія і методика сучасного спортивного бального танцю
 • Теорія і методика сучасного танцю
 • Музичне виховання з методикою навчання
 • Народний костюм та сценічне оформлення танцю

Вибіркові навчальні дисципліни

 • Історія української культури
 • Історія хореографічного мистецтва
 • Гра на музінструменті
 • Робота з дитячим хореографічним колективом
 • Етика та естетика
 • Підготовка концертних програм
 • Підготовка концертних номерів
 • Ансамбль
 • Режисура в танці
 • Українські народні танці для учнів дошкільного віку
 • Українські народні танці для учнів молодшого шкільного віку
 • Ритміка та музичний рух
 • Гімнастика та методика навчання віртуозних рухів
 • Основи акторської майстерності
 • Основи композиції у танці
 • Танці латиноамериканської програми
 • Танці європейської програми
 • Основи сценічного та екранного мистецтва
 • Народні танці Прикарпаття
 • Народознавство та музичний фольклор України
 • Хореографічний фольклор України
 1. Спеціальність 013 Початкова освіта

Нормативні навчальні дисципліни

 • Історія української культури
 • Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»

Вибіркові навчальні дисципліни

Спеціальність 013 Початкова освіта. Додаткова спеціалізація: Філологія* (англійська мова і література)

Спеціальність 013 Початкова освіта. Додаткова спеціалізація: Інформатика

 • Музичне та хореографічне мистецтво з методикою навчання
 • Музичне виховання з методикою навчання
 • Образотворче мистецтво з методикою навчання
 • Пластична анатомія та скульптура

Спеціальність 013 Початкова освіта. Додаткова спеціалізація: Образотворче мистецтво

 • Декоративно-прикладне мистецтво
 • Живопис з пленером
 • Композиція
 • Педагогічний малюнок
 • Методика навчання образотворчого мистецтва
 • Рисунок
 • Художньо-прикладна графіка і конструювання
 • Історія образотворчого мистецтва

Спеціальність 013 Початкова освіта. Додаткова спеціалізація: Хореографія

 • Гра на музінструменті
 • Мистецтво балетмейстера
 • Народний костюм і сценічне оформлення танцю
 • Основи теорії музики
 • Теорія і методика класичного танцю
 • Теорія і методика народно-сценічного танцю
 • Теорія і методика українського народного, істотко-побутового танцю
 • Теорія і методика сучасного спортивного бального танцю
 • Історія хореографічного мистецтва

4. Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Спеціалізація: художня культура

 • Історія української культури
 • Історія мистецтв
 • Основи музеєзнавства
 • Історія театру
 • Кіномистецтво і телебачення
 • Стилістика світової культури
 • Шкільний курс художньої культури і методика його викладання
 • Основи хореографії
 1. Навчальні дисципліни за вибором студента (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)
 • Демографія
 • Історія театру
 • Історія мистецтв
 • Українознавство
 • Кіномистецтво і телебачення
 • Етнологія України
 • Етногеографія України

(Факультети: початкової та мистецької освіти, соціально-гуманітарний, історичний, Інститут музичного мистецтва)

Історія кафедри.

      Рішенням Вченої ради Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка від 30.07.1992 року створено кафедру українознавства, яка розпочала свою роботу 01.09.1992 року під керівництвом завідувача кафедри, кандидата філософських наук, доцента Івана Григоровича Герасим’яка.

      До складу кафедри увійшли доценти Грицик М.І., кандидат філологічних наук, декан педагогічного факультету, Ковба Ж.М., кандидат історичних наук, старші викладачі Кордиш М.С. і Даниляк Й.Т., а також викладачі Білан Т.О., Бунь З.Я., Гладкий М. І., Маринович М.Ф., Фриз П.І. і старші лаборанти Кутняк І.М. та Козак В.І.

        Викладачі кафедри забезпечували викладання народознавчих дисциплін, що вивчалися студентами усіх спеціальностей 1992 – 1996 років набору як складові навчальної дисципліни «Українознавство» («Українське народознавство») згідно з програмою МОН України «Українознавство. – Київ, 1992».

       У 1996 році Державною акредитаційною комісією України по кафедрі українознавства були ліцензовані й акредитовані спеціальності «Етнологія» (спеціалізація: українознавство), „Образотворче мистецтво» і «Хореографія».

      У структурі кафедри логічно утвердилися три секції: етнокультурологічна, хореографічного та образотворчого мистецтва, які готували фахівців з кваліфікацією учитель початкових класів і народознавства, учитель початкових класів і хореографії, учитель початкових класів і образотворчого мистецтва, учитель історії і народознавства, учитель музики і народознавства.

       У цей період на кафедрі працювали також  доценти – Дротенко В.І., кандидат філософських наук, Гамаль Л.В., кандидат філософських наук, Гнатюк В.М., кандидат філологічних наук, Лялюк Т.О., кандидат філософських наук, Фалендиш Л.Т., кандидат філологічних наук, Яцків Л.О., кандидат філологічних наук, а також викладачі – Драгун І.М., Дробчак Я.А., Костюк Л.Б., Кравченко-Дзондза О.Е., Мороз Й.М., Сидор М.Б., Скрипник Л.В., Торська  С.П., Федів М.Й., Ясеницька Ж.В.

      З 2000 р. по 2002 р. кафедру очолював декан педагогічного факультету, кандидат філологічних наук, доцент Мирослав Іванович Грицик.

        З кінця 2002 року завідувач кафедри – кандидат філософських наук, доцент Валентина Іванівна Дротенко.

        Рішенням Вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка від 13.05.2002 року кафедра українознавства перейменована на кафедру культурології та українознавства. Це зумовлено змінами у навчальному процесі, що передбачені Концепцією гуманітарної освіти України (1997), Концепцією педагогічної освіти (1998), Законом про вищу освіту, Законом про загальну середню освіту, Державним стандартом загальної середньої освіти, Державним стандартом вищої освіти, зокрема значенням українознавчої та культурологічної складових для творчого розвитку особистості, активізації творчого мислення як універсального у будь-якій галузі соціальної практики.

      У 2010 році Державною акредитаційною комісією України по кафедрі ліцензовані й акредитовані спеціальності:

    «Початкове навчання. Спеціалізація: образотворче мистецтво»;

    «Початкове навчання. Спеціалізація: хореографія»;

    «Початкове навчання. Спеціалізація: українознавство»;

    «Музичне мистецтво. Спеціалізація: художня культура».

     Рішенням вченої ради університету від 28.05.2015 року кафедра культурології та українознавства перейменована на кафедру культурології та мистецької освіти.

      У 2015 році Державною акредитаційною комісією України по кафедрі ліцензовані й акредитовані напрями підготовки 6.020202 Хореографія* та 6.020205 Образотворче мистецтво* галузі знань 0202 Мистецтво. У 2016 році Державною акредитаційною комісією України по кафедрі акредитована спеціальність 7.02020201 Хореографія (за видами)*.

Викладачами кафедри захищено 12 дисертацій: Дротенко В.І. (1993), Гамаль Л.В. (1994), Білан Т.О. (1998), Туманов І.М.(2003), Гладкий М.І. (2004), Кутняк І.М. (2005), Петрів О.В. (2006), Фриз П.І. (2007), Костюк Л.Б. (2008), Муляр Н.М.(2010), Сидор М.Б. (2011), Кекош О.М. (2013).

У 1998 році кафедрою започаткована постійно діюча науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація», що неодноразово зосереджувалася на дослідженні формування та функціонування системи культурних цінностей в українській культурі. З 2014 року конференція «Етнос. Культура. Нація» має характер Інтернет-конференції.

        Відповідно до штатного розпису станом на 08.09.2018 року професорсько-викладацький склад кафедри налічує 19 осіб, серед них: 1 доктор мистецтвознавства, професор (Никорак О.І.), п’ять кандидатів філософських наук, доцентів (Дротенко В.І., Білан Т.О., Петрів О.В., Костюк Л.Б., Кутняк І.М.), один кандидат історичних наук, доцент (Гладкий М.І.), два кандидати педагогічних наук, доценти (Муляр Н.М., Кекош О.М.), три кандидати мистецтвознавства, доценти (Сидор М.Б., Жишкович В.І., Фриз П.І.), 1 Народний артист України (Храмов І.В.), три старші викладачі (Ясеницька Ж.В., Савчин Г.В., Околович І.М.), три викладачі (Волотко Л.В., Мартинів О.О., Марушка М.М., Мартинів Л.І.). В штаті кафедри працюють також два провідні концертмейстери (Мартинів Л.І., Дякунчак Ю.І.) та два старших лаборанти (Дзіковська Н.І., Пагута Л.Ю.).

          

            Навчальна діяльність.

Кафедра культурології та мистецької освіти є випусковою за такими спеціальностями галузі знань 02 Культура і мистецтво:

 • Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
 • Спеціальність 024 Хореографія.

Крім того, кафедра здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

 • Спеціальність 013 Початкова освіта. Додаткова спеціалізація: Образотворче мистецтво
 • Спеціальність 013 Початкова освіта. Додаткова спеціалізація: Хореографія
 • Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Спеціалізація: художня культура

Наукова діяльність.

У 1993-1998 рр. темою науково-дослідної роботи кафедри була «Національна ідея: історія і сучасність». Автори актуалізували проблематику становлення і формування національної ідеї, її суб’єктивно-діяльні і конструктивно-творчі можливості в науково-пізнавальній, суспільно-політичній, морально-етичній та художньо-естетичній сферах.

Зміна наукових принципів і парадигм, передбачена Концепцією гуманітарної освіти України (1997), Концепцією педагогічної освіти (1998), Законом про вищу освіту, Законом про загальну середню освіту, Державним стандартом загальної середньої освіти, Державним стандартом вищої освіти, зокрема зростанням значення українознавчої та культурологічної складових для творчого розвитку особистості, і стали предметом науково-дослідної роботи кафедри упродовж 1998-2001 рр. («Українознавство як наука та навчальна дисципліна») та 2002 – 2004 рр. («Український етнос у полікультурному просторі»).

Упродовж 2005-2010 рр. наукова робота кафедри здійснювалася за темою «Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі». У 2011-2016 рр. викладачі кафедри працювали над науково-дослідною роботою на тему «Культурологічний та особистісний виміри системи художньо-естетичних цінностей української культури». З 2016 року викладачі кафедри виконують науково-дослідну роботу з теми «Українська художня культура 20-21 ст. в мистецько-освітньому просторі».

Узагальнені результати наукових досліджень викладачі втілюють у наукових статтях у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, у міжнародних науково-метричних базах даних, у зарубіжних виданнях, у збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, а також у підручниках та навчально-методичних посібниках.

Викладачі кафедри є керівниками проблемних груп студентів з підготовки до І туру олімпіади Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з навчальних дисциплін «Культурологія» (керівник – О.В. Петрів) та «Образотворче мистецтво» (керівник – М.Б. Сидор), а також з підготовки до II туру Всеукраїнської олімпіади з хореографії (керівник П.І.Фриз).

Щорічно кафедрою проводяться студентські наукові семінари «Іван Франко в українській культурі» (керівник – Л.Б. Костюк) та «Тарас Шевченко і українська культура» (керівник – Н.М. Муляр).

            

Виховна діяльність.

Викладачі кафедри беруть участь в організації та проведенні виховних заходів на факультеті та в університеті.

У складі кафедри працює три секції. Секція образотворчого мистецтва щорічно проводить тематичні виставки навчальних та творчих робіт студентів спеціальності «Образотворче мистецтво». Секція хореографічного мистецтва та музичного виховання традиційно у травні проводить звітний концерт студентів спеціальності «Хореографія». Культурологічна секція щорічно організовує виставки студентських робіт з навчальної дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»» на тему «Українському роду нема переводу…».

Куратори академічних груп організовують зі студентами поїздки туристичними маршрутами м. Дрогобича та м. Львова, періодично відвідують Львівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, а також краєзнавчі та художні музеї Львівської області.

Конференції, проведені кафедрою:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація». Проблемне поле конференції: народознавство, українознавство, філософська етнологія, етнографічно-фольклористична парадигма; народно-пісенна творчість та музично-хореографічна культура України (1998).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація». Проблемне поле конференції: українська етнографія, фольклористика, кра­єзнавство; традиційне та нове в системі національної культури України; мова в контексті духовних цінностей української нації; школа як чинник національного виховання (2000).
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Український жіночий рух: здобутки і проблеми». Проблемне поле конференції: феміністичний рух в контексті української національної культури; проблема і можливості сучасного жіночого руху в Україні; етнічні гендерні стереотипи та джерела їх конструювання; фемінізм та жіноча освіта в європейському та українському вимірах (2001).
 4. Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація». Проблемне поле конференції: історико-етнографічні, фольклористичні, літературознавчі, етнолінгвістичні та етнопсихологічні дослідження історії культури України; проблеми соціалізації культури та культурологізації освіти; перспективи образотворчого мисте­цтва, хореографічного та музичного виховання як навчальних дисциплін національної школи; українознав­ство в контексті середньої і вищої школи (2002).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація». Проблемне поле конференції: українознавство в наукових вимірах; етнопсихологічний та етнолінгвістичний аспекти українознавства; методологічні основи культурологічної освіти (2004).
 6. П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація». Проблемне поле конференції: формування національних та загальнолюдських цінностей в українській культурі кінця XX – початку XXI століття; лінгвокраїнознавчі аспекти сучасного мовознавства; гуманізація змісту предметів етнокультурознавчого циклу в освіті (2006).
 7. Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація». Проблемне поле конференції: національні та загальнолюдські цінності в українській куль­турі кінця XX – початку XXI століття; гуманізація змісту предметів етнокультурологічного циклу в освіті; лінгвоукраїнознавчі аспекти сучасного мовознавства (2008).
 8. Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація». Проблемне поле конференції: культура сучасного інформаційного суспільства; етнічне і національне в умовах глобалізації суспільства; проблеми методики викладання культурознавчих дисциплін у середній та вищій школі (2010).
 9. Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація». Проблемне поле конференції: методологія культурознавчих наук в умовах модернізації освіти; етнокультурний і полікультурний аспекти сучасного виховання; культурологічний та особистісний виміри художньої культури; лінгвоукраїнознавчий аспект гуманітарного знання (2012).
 10. Дев’ята Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Етнос. Культура. Нація». Проблемне поле конференції: етнічне і національне в культурі сучасного інформаційного суспільства; етнокультурний і полікультурний аспекти сучасного виховання; лінгвоукраїнознавчий аспект гуманітарного знання: історія і сучасність; культурологічний та особистісний виміри художньої культури та естетичної освіти (2014).
 11. Десята Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Етнос. Культура. Нація». Проблемне поле конференції: культурологічні аспекти науково-освітнього простору: філософія культури; філософія мистецтва; культурологія; історія мистецтв; народознавчі аспекти сучасної освіти: українознавство; етнологія та етнографія; демографія; фольклор; актуальні проблеми мистецької освіти: музика, хореографія, образотворче мистецтво, історія театру; кіномистецтво і телебачення (2016).
 12. Одинадцята Всеукраїнська Інтернет-конференція з міжнародною участю «Етнос. Культура. Нація». Проблемне поле конференції: культурологічні та народознавчі аспекти науково-освітнього простору; актуальні проблеми мистецької освіти; мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності: теоретичні та методичні аспекти (2018).

          Наукові збірники:

 1. Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29-31 жовтня 1998 року. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України, 1999. – 370 с.
 2. Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами Другої Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 жовтня 2000 року. – Випуск 2. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2000. – 312 с.
 3. Український жіночий рух: здобутки і проблеми: Збірник наукових праць за матеріалами Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 жовтня 2001 року. – Випуск 1. – Дрогобич: Коло, 2002. – 268 с.
 4. Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2002 року. – Випуск 3. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2002. – 285 с.
 5. Етнос. Культура. Нація: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Випуск 4. – Дрогобич: Коло, 2004. – 256 с.
 6. Етнос. Культура. Нація: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – 566 с.
 7. Український етнос у полі культурному просторі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2006. – 217 с.
 8. Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 358 с.
 9. Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010. – 420 с.
 10. Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі: Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
 11. Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с.

         Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ.

Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з Інститутом вищої освіти АПН України, Львівським національним університетом імені Івана Франка (кафедра теорії та історії культури, кафедра етнології, кафедра режисури та хореографії), ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (кафедра образотворчого мистецтва та реставрації імені Михайла Фіголя Інституту мистецтв), Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова (кафедра теорії та історії музики Інституту мистецтв).

Міжнародна співпраця.

Викладачі кафедри брали участь у Міжнародних наукових конференціях та наукових симпозіумах, які проводились за кордоном: Литва: «Человек в языковом пространстве» (Каунаський гуманітарний факультет Вільнюського університету, 2007 рік: І. Кутняк, П. Фриз); Придністров’я: Х Міжнародний конгрес-слов’янський педагогічний собор «Поликультурное славянское образовательное пространство: пути и формы интеграции» (Міжнародна слов’янська академія освіти ім. Я.А.Коменського, 2011 рік: І. Кутняк); Польща: «Edukacja międzykulturowa a Wychowanie dla Pokoju» (Варшавський університет сільського господарства, 2011 рік: В. Дротенко, Л. Костюк, Н. Муляр); Республіка Білорусь: «Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы» (Барановицький державний університет, 2013 рік: В. Дротенко, Т. Білан, О. Петрів, Л. Волотко; 2016 рік: В. Дротенко, Г. Савчин, І. Околович), «Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее» (Барановицький державний університет, 2016 рік: Т. Білан, О. Петрів, М. Сидор).

Викладачі кафедри періодично друкують свої статті в наукових збірниках за кордоном, зокрема В. Дротенко, Т. Білан, Н. Муляр, О. Кекош, Г. Савчин (Польща); І. Кутняк (Литва); В. Дротенко, Т. Білан, О. Петрів, Г. Савчин, І. Околович (Росія); В. Дротенко, Т. Білан, О. Петрів, М. Сидор, Г. Савчин, І. Околович, Л. Волотко (Республіка Білорусь).

Оновлено: 12 Жовтень, 2018