Жишкович Володимир Іванович


Жишкович Володимир Іванович – кандидат мистецтвознавства, доцент; старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України; Член Наукового товариства ім. Т. Шевченка; Член Спілки критиків та істориків мистецтва. У 1996 році захистив дисертацію «Пластика Русі-України кінця X – першої половини XIV століть». Автор понад 70 наукових праць.

           Сфера наукових зацікавлень: дослідження проблем з історії та теорії середньовічного західноєвропейського, візантійського та українського сакрального мистецтва (пластика, монументальне малярство, іконопис).

 

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Жишкович В.І. Пластика Русі-України: X – перша половина XIV століть / Володимир Жишкович. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1999. – 239 с. : іл.
 2. Грималюк Р., Гупало Н., Жишкович В. Церква Святого Миколая у Золочеві / Р. Грималюк, Н. Гупало, В. Жишкович – Львів: Місіонер, 2007. – 48 с.: іл.
 3. Жишкович В., Проців І. Храм Святої Анни у Львові / В. Жишкович, І. Проців. – Львів: [б. в.], 2016. – 80 с.
 4. Жишкович В., Щодра О. Русь-Україна від княжої доби до епохи Ренесансу. Книга 5. Науково-мистецький посібник серії «Художня культура України» / В. Жишкович, О. Щодра. – Львів: ПП ВД «Артклас», 2016. – 169 с.: іл.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Жишкович В.І. Українсько-візантійське настінне малярство Віслицької колегіати: іконографічні та стильові особливості / Володимир Жишкович // Пам’ятки України: історія та культура. – № 1 – 2. – 2011. – С. 12 – 21.
 2. Жишкович В.І. Кодекс Гертруди – яскравий взірець культурно-мистецького синтезу середньовіччя / Володимир Жишкович // Народознавчі Зошити. Серія мистецтвознавча. – 2016. – № 6 (120). – С.1189 – 1198.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Жишкович В.І. Mozaiki Józefa Mehoffera w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie / Володимир Жишкович // Barbizon Wiśniowski. Pismo Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej nad Wislokiem. – № 8. – 2014. – S. 28 – 32.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Жишкович В.І. Окрилений Словом Божим / Володимир Жишкович // Світ істини та духовності митця Анатолія Покотюка. Альбом. – Сокаль. – Львів: Логос, 2011. – 56 с. : іл. – С. 2 – 4.
 2. Жишкович В.І. «Codex Gertrudianus (Psalterium Egberti)» – взірець синтезу давнього мистецтва України та Німеччини / Володимир Жишкович // Німеччина і Україна: історичні, культурні, економічні та наукові зв’язки. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародного наукового Конгресу в Мюнхені (10-12 квітня 2011). За заг. ред. Д. Блохин. – Т. ІІІ. – Мюнхен-Полтава, 2011. – С. 438 – 455.
 3. Жишкович В.І. Die Wolhynien schule der Heiligenmalerei des 13.-16. Jahrhunders (Волинські ікони Богородиці кінця ХІІІ – XVІ ст.) / Володимир Жишкович // Ukrainistik in Europa. Deutschland und die Ukraine. Beitrage zum Vierten Weltkongress am 19. und 22. April 2013 in München. – 6 Band. – München-Ternopil, 2013. – S. 503 – 514.
 4. Жишкович В.І. Монументальна скульптура України XIV – першої половини XVI століть / Володимир Жишкович // Християнська сакральна традиція: історія і сьогодення. Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2013. – С. 133 – 137.
 5. Жишкович В.І. Віктор Хаджинов / Володимир Жишкович // Вступна стаття до буклету виставки // Віктор Хаджинов. Буклет ювілейної виставки у Львівському Палаці мистецтв. – Львів, 2015.
 6. Жишкович В.І. Євгеній Потапов / Володимир Жишкович // Вступна стаття до буклету виставки // Віктор Хаджинов. Буклет ювілейної виставки у Львівському Палаці мистецтв. – Львів, 2015.
 7. Жишкович В.І. Скульптурне оздоблення собору і церкви Успіння Богородиці в Крилосі / Володимир Жишкович // Культура і мистецтво Західноукраїнських земель. 2009, 2010. Збірник статей. – Львів, 2015. – С. 61 – 70.

 

 

Оновлено: 27 Листопад, 2017