Никорак Олена Іванівна

Никорак Олена Іванівна – доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України; Член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Секції етнографії та фольклористики; Член Національної спілки художників України, Член Спілки критиків та істориків мистецтва. У 2006 році захистила дисертацію «Українська народна тканина ХІХ–ХХ ст.: типологія, локалізація, художні особливості. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України)»; Лауреат обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури імені Святослава Гординського з номінацій «Мистецтвознавство і культурологія» (2012 р.). Автор понад 260 наукових праць.

           Сфера наукових зацікавлень: творчість вітчизняних народних майстрів і художників декоративно-прикладного мистецтва.

 

Перелік публікацій

 

Монографії

 1. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат / Олена Никорак. – К.: Наукова думка, 1988.– 222 с.: іл.
 2. Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ-ХХ ст.: типологія, локалізація, художні особливості / Олена Никорак. – Львів: Афіша, 2004.– Ч. І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України).– 584 с.: іл.
 3. Ганна Вінтоняк: Альбом / Керівник проекту, автор вступ ст., упоряд. О.І. Никорак. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2011. – 208 с.
 4. Никорак О.І. Художнє ткацтво / Олена Никорак // Гуцульщина. – К.: Наукова думка, 1987.– C. 364 – 379.
 5. Никорак О.І. Художні тканини / Олена Никорак // Соціалістичні перетворення в культурі та побуті західних областей України (1939-1989). – К.: Наукова думка, 1989.– С. 143 – 148.
 6. Ныкорак Е.И. Художественное ткачество / Елена Ныкорак // Украинские Карпаты: Культура.– К.: Наукова думка, 1989. – C. 157 – 161.
 7. Никорак О.І. Ткацтво / Олена Никорак // Українське народознавство: Навч. посіб. – Львів: Фенікс, 1994. – С. 356 – 367.
 8. Никорак О.І. З історії розвитку ткацтва Гуцульщини (кін. ХІХ-ХХ ст.) / Олена Никорак // Історія Гуцульщини: В 6-ти томах. – Львів: Логос, 2001.– Т. 6.– С. 262 – 296.
 9. Никорак О. І. Художнє ткацтво / Олена Никорак // Лемківщина: У 2-х т. – Львів: Афіша, 2002. – Т. 2. – С. 242 – 255.

 

Посібники з грифом МОН

 1. Никорак О.І. Ткацтво / Олена Никорак // Українське народознавство: Навч. посіб. – Львів: Фенікс, 1994. – С. 356 – 367.

 

Посібники з грифом університету

 1. Савчин Г. В., Никорак О.І. Композиція: тексти лекцій / Галина Савчин, Олена Никорак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педаго-гічного університету імені Івана Франка, 2017. – 66 с.
 2. Савчин Г. В., Никорак О. І. Сучасне декоративно-прикладне мистецтво. Частина 1: тексти лекцій / Галина Савчин, Олена Никорак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 40 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Никорак О.І. З любов’ю до мистецтва й педагогічної праці / Олена Никорак // Записки наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Т. 3. Краєзнавство. – Косів, 2011. – С. 479 – 485.
 2. Никорак О.І. Наукова спадщина Катерини Матейко в українському народознавстві (до сторіччя від дня народження) / Олена Никорак // Народознавчі Зошити. – № 4. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2011. – С. 576 – 585.
 3. Никорак О.І. Наукові праці дійсного члена НТШ, кандидата історичних наук Катерини Іванівни Матейко / Олена Никорак // Народознавчі Зошити. – № 4. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. – С. 611 – 614.
 4. Никорак О.І. Антін Будзан – учитель і духовний наставник / Олена Никорак // Мистецтвознавство’11 : Науковий збірник. – Львів: Спілка критиків та істориків мистецтва; Інститут народознавства НАН України, 2011. – С. 322 – 324.
 5. Никорак О.І. Своєрідність запасок Західного Поділля: типи, осередки / Олена Никорак // Народознавчі Зошити. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2012. – № 6. – С. 1070 – 1086.
 6. Никорак О.І. Покутські тканини для сумок / Олена Никорак // Мистецтвознавство’12 : Науковий збірник. – Львів: Спілка критиків та істориків мистецтва; Інститут народознавства НАН України, 2012. – С. 39 – 54.
 7. Никорак О.І. Досягнення Катерини Сусак / Олена Никорак // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Вип. 23. – Львів: ЛНАМ, 2012. – С. 252 – 261.
 8. Никорак О.І. Особливості декору гуцульських запасок: типи, осередки / Олена Никорак // Карпати: людина, етнос, цивілізація. Науковий журнал з проблем карпатознавства: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. 4’2012. – Вип. 4. – С. 138 – 157.
 9. Никорак О.І. Локальна особливість художнього вирішення гуцульських запасок / Олена Никорак // Народознавчі Зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2013. – № 3 (111). – С. 456 – 478.
 10. Никорак О.І. Художня самобутність домотканих хусток Покуття / Олена Никорак // Народознавчі Зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2013. – № 4 (112). – С. 637 – 647.
 11. Никорак О.І. Своєрідність декору узорнотканих запасок Жидачівщини / Олена Никорак // Народознавчі Зошити. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2013. – № 5 (113). – С. 1070 – 1086.
 12. Никорак О.І. Художньо-естетичні особливості хусток західноукраїнського Полісся й Волині / Олена Никорак // Народознавчі Зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, – № 6. – 2014. – С. 1367 – 1377.
 13. Никорак О.І. Народні тканини Рівненщини на рубежі ХХ – ХХІ ст. / Олена Никорак // Мистецтвознавство’14. – Львів, 2014. – С. 29 – 38.
 14. Никорак О. Художньо-естетичні особливості покутських наміток кінця ХІХ – початку ХХ століття / Олена Никорак // Народознавчі Зошити. – 2017. – № 2 (134). – С.275 – 293.
 15. Никорак О. Життя, віддане науці / Олена Никорак // Народознавчі Зошити. – 2017. – № 2 (134). – С.491 – 497.
 16. Никорак О. Михайло Станкевич – дослідник теорії декоративного мистецтва / Олена Никорак // Народознавчі зошити. – 2018. – № 2. – С. 310 – 318.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Никорак О.І. Джерела гуцульської вишивки. Історіографія // Гуцульська вишивка в колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Йосафата Кобринського / Загальна редакція: Олена Никорак. – К., Родовід, 2010. – С. 59-88.
 2. Никорак О.І. Звичаєво-обрядова функція гуцульської вишивки // Гуцульська вишивка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського : монографія / Д. Пожоджук, Я. Ткачук, О.Никорак та ін. / Загальна редакція: Олена Никорак. – К., Родовід, 2010. – С. 89-122.
 3. Никорак О.І. Антін Будзан – відомий учений, мистецтвознавець, музейник, священик, учитель / Олена Никорак // Народознавчі Зошити. – Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2012. – № 1. – С. 125.
 4. Никорак О.І. Рецензія «Нова книга про українське церковне мистецтво» / Олена Никорак // Мистецтвознавство: Науковий збірник. – Львів: Спілка критиків та істориків мистецтва; Інститут народознавства НАН України, 2013. – С. 222-224.
 5. Никорак О.І. Досягнення Катерини Сусак / Олена Никорак // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. – Полтава, 2014. – С. 259 – 265.
 6. Никорак О.І. Друковані праці Ганни Горинь / Олена Никорак // Народні шкіряні вироби українців / Упоряд. О. Сапеляк, О. Никорак. – Львів: Інститут народознавства НАН України. – 2015. – С. 250 – 253.
 7. Никорак О.І. Публікація про Ганну Горинь / Олена Никорак // Народні шкіряні вироби українців / Упоряд. О.Сапеляк, О.Никорак. – Львів: Інститут народознавства НАН України. – 2015. – С. 254.
 8. Никорак О.І. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій / Олена Никорак //  Упоряд. О. Сапеляк, О. Никорак. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2016. – С. 17 – 23.

 

Оновлено: 16 Жовтень, 2018