Фриз Петро Іванович

        

Фриз Петро Іванович – кандидат мистецтвознавства, доцент. У 2007 році захистив дисертацію «Хореографічна культура як чинник творчого розвитку особистості дитини». Автор біля 50 наукових та навчально-методичних праць.

          Сфера наукових зацікавлень: мистецтвознавство.

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом МОН України

 1. Фриз П.І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Навчально-методичний посібник / Петро Фриз. – Дрогобич: ДДПУ, 2006. – 181 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Фриз П.І., Скрипник Л.В. Теорія та методика історико-побутового танцю: Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи / Петро Фриз, Любов Скрипник. – Дрогобич, 2006. – 43 с.
 2. Фриз П.І. Історія хореографічного мистецтва: тексти лекцій: навчальний посібник [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта спеціальності 6.020202 Хореографія] / Петро Фриз. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 62 с.
 3. Фриз П.І., Добуш Ю.В., Шафета В.В. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом / Петро Фриз, Юрій Добуш, Валерій Шафета. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 100 с.
 4. Мартинів О.О., Фриз П.І. Основи хореографії: навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 7.01010201 Початкова освіта] / Ольга Мартинів, Петро Фриз. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка імені Івана Франка, 2013. – 39 с.
 5. Фриз П.І., Марушка М.М. Теорія і методика роботи у дитячому хореографічному колективі: частина І: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010201 Початкова освіта; галузі знань 0202 Мистецтво спеціальності 7.02020201 Хореографія] / Петро Фриз, Магдалина Марушка. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 42 с.
 6. Фриз П.І., Марушка М.М. Теорія і методика класичного танцю. Частина І: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта; галузі знань 0202 Мистецтво напряму підготовки 6.020202 Хореографія] / Петро Фриз, Магдалина Марушка. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 72 с.
 7. Фриз П.І., Мартинів О.О., Мартинів Л.І. Теорія і методика народно-сценічного танцю: частина І: навчальний посібник [для підготовки фахівців освітнього ступеня Бакалавр галузі знань 0101 Педагогічна освіта, напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта. Спеціалізація: хореографія] / Петро Фриз, Ольга Мартинів, Любомир Мартинів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 93 с.
 8. Фриз П.І., Храмов І.В. Історія хореографічного мистецтва: тексти лекцій [для студентів  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 024 «Хореографія»] / Петро Фриз, Ігор Храмов. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 90 с.
 9. Фриз П.І., Храмов І.В. Базова хореографічна термінологія: тексти лекцій: навчальний посібник [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 024 «Хореографія»] / Петро Фриз, Ігор Храмов. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педаго-гічного університету імені Івана Франка, 2017. – 36 с.

 

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Фриз П.І. Розвиток хореографічного мистецтва в контексті етнокультурних процесів в Україні / Петро Фриз // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ. – Дрогобич: НВУ «Каменяр», 2002. – С. 214-225..
 2. Фриз П.І. Народне хореографічне мистецтво складова національної культури / Петро Фриз // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2007. – №1. – С. 52-58 .
 3. Фриз П.І. Предмет хореографії в сучасній школі / Петро Фриз // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2007. – № 1-2 (24-25) – С. 110-118.
 4. Фриз П.І. Імпровізація у хореографії як засіб розвитку творчих здібностей дітей / Петро Фриз // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2007. – № 4 – С. 99-103.
 5. Фриз П.І. Смислові цінності хореографічної культури / Петро Фриз // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: збірник наукових праць. – К.: Міленіум, 2007.  – Випуск 18. – С. 216-224.
 6. Фриз П.І. Зміст, форма і сутність хореографічної культури та її вплив на творчий розвиток особистості дитини / Петро Фриз // Музикознавчі студії: наукова збірка Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. – Львів: «Сполом», 2007. – Випуск 16.–С. 15-23.
 7. Фриз П.І. Історико-типологічний аспект розвитку української хореографічної культури / Петро Фриз // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: збірник наукових праць. – Київ, 2008. – Випуск ХХ. – С.139-147.
 8. Фриз П.І. Розвиток творчих здібностей дитини в хореографічному колективі / Петро Фриз // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2008. – № 3 (38). – С. 71-76.
 9. Фриз П.І. Актуалізація української хореографічної традиції в контексті методології дослідження проблеми / Петро Фриз // Мистецтвознавчі записки: збірник наукових праць. – К.: Міленіум, 2008.– Вип. 13. – С. 159-164.
 10. Фриз П.І. Український народний танець як складова національної культури / Петро Фриз // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Щоквартальний науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 75-80.
 11. Фриз П.І. Хореографічна культура в контексті теорії і практики сучасного суспільства / Петро Фриз // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – № 8 (91). – С. 46-50.
 12. Фриз П.І. Проблема художньо-естетичного виховання засобами хореографічного мистецтва / Петро Фриз // Педагогічні науки: Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 14 (239). – С. 34-37.
 13. Фриз П.І. Формування хореографічної культури у процесі професійної підготовки фахівців початкової освіти / Петро Фриз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Ред. рада: І.Коцан (гол. ред.), А.Цьось, С.Гаврилюк та ін. – 2014. – №6 (283). – С. 177-180.
 14. Фриз П.І. Роль хореографічного мистецтва в полікультурному вихованні / Петро Фриз // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №7 (114). – С. 28-32.
 15. Фриз П.І. Виховання майбутніх учителів початкової школи на засадах хореографічної культури  / Петро Фриз // Педагогічні науки: Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Ред. кол.: І.О.Смолюк (гол. ред.), Р.А.Арцишевський, Е.С.Вільчковський та ін. – 2016. – Том 2. – № 1 (303). – С.86-90.
 16. Фриз П.І. Формування особистості молодшого школяра засобами хореографічного мистецтва / Петро Фриз // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 9 (152). – С.44 – 49.
 17. Фриз П.І. Українські хореографічні традиції як відображення соціокультурного досвіду / Петро Фриз // Молодь і ринок: щомісячний  науково-педагогічний журнал / ред. кол. : Н.Примаченко (гол. ред.), Н. Скотна та ін. – 2018. – № 8 (163). – С. 71 – 75.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Фриз П.І. Проблеми становлення української хореографічної школи / Петро Фриз // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29-31 жовтня 1998 року. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України, 1999. – С. 161-166.
 2. Фриз П.І. Національні мотиви хореографічного мистецтва / Петро Фриз // Національна ідея: історія і сучасність. – Дрогобич, 1999. – С. 91-101.
 3. Фриз П.І. Культуротворча перспектива освітньої музично-хореографічної діяльності / Петро Фриз // Реформування змісту освіти в початкових класах у контексті перебудови загальноосвітньої середньої школи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2001. – С. 219-222.
 4. Фриз П.І. Методичні засади вивчення народного мистецтва / Петро Фриз // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2002 року. – Випуск 3. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2002. – С. 213-217.
 5. Фриз П.І. Завдання балетмейстера в дитячій самодіяльній хореографії / Петро Фриз // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Випуск 4. – Дрогобич: Коло, 2004. – С. 207-213.
 6. Фриз П.І. Хореографія як навчальний предмет в сучасній школі / Петро Фриз // Етнос. Культура. Нація: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 496-516.
 7. Фриз П.І. Класичний та сюжетний танець в естетичному розвитку дітей / Петро Фриз // Український етнос у полікультурному просторі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2006. – С. 173-180.
 8. Фриз П.І. Особливості історичного розвитку української хореографічної культури / Петро Фриз // Українська культура в контексті художньо-наукових досліджень та практичних реалій: Всеукраїнська науково-практична конференція. – Київ, 2006. – С. 125-127.
 9. Фриз П.І. Балетмейстер –керівник творчого процесу / Петро Фриз // Хореографічне мистецтво в системі художньо-естетичної освіти в Україні: Всеукраїнська науково-практична конференція. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 40-43.
 10. Фриз П.І. Хореографічна культура та її вплив на творчий розвиток особистості / Петро Фриз // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю педагогічного факультету / Упор. Галина Філь, Лілія Стахів. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 204-208.
 11. Фриз П.І. Хореографічна лексика як культуро творчий фактор розвитку українського суспільства / Петро Фриз // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної інформації. – Дрогобич: Вимір, 2010. – С.231-239.
 12. Фриз П.І. Хореографічна культура Індії і Далекого Сходу / Петро Фриз // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 199-208.
 13. Фриз П.І. Етнокультурний вимір українського хореографічного мистецтва / Петро Фриз // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції / Упор.: М.Федурко, В.Котович, Г.Філь. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – С. 488-492.
 14. Фриз П.І. Мова танцю як засіб виявлення смислових цінностей хореографічної культури / Петро Фриз // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 537-543.
 15. Фриз П.І. Педагогічна модель формування творчих здібностей дитини в хореографічному колективі / Петро Фриз // Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/
 16. Фриз П.І. Формування етнокультурної компетентності майбутніх хореографів / Петро Фриз // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 463-469.
 17. Фриз П.І. Культурно-історичний вимір українського хореографічного мистецтва / Петро Фриз // Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 15.10.2015 р.)).
 18. Фриз П.І. Балетмейстерське мистецтво і розвиток дитячої хореографії в контексті сучасних реалій / Петро Фриз // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/.
Оновлено: 16 Жовтень, 2018