Петрів Оксана Василівна

dsdsfПетрів Оксана Василівна – кандидат філософських наук, доцент. 2006 року захистила дисертацію «Екзистенціальні ідеї Володимира Винниченка у контексті європейської соціальної філософії» в Інституті вищої освіти АПН України. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: філософія мови, етнолінгвістика, лінгвокультурологія.

 

Перелік публікацій

1. Петрів О.В. Культурологічний підхід у контексті філософії освіти / Оксана Петрів // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя від дня народження професора В.Г. Скотного «Актуальні проблеми філософії освіти: загальнофілософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри» / ред. рада: Ткаченко О.А. (гол. ред.) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с. – С. 161 – 165 (0,3 др. арк.).

Оновлено: 1 Листопад, 2018