Петрів Оксана Василівна

dsdsfПетрів Оксана Василівна – кандидат філософських наук, доцент. 2006 року захистила дисертацію «Екзистенціальні ідеї Володимира Винниченка у контексті європейської соціальної філософії» в Інституті вищої освіти АПН України. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: філософія мови, етнолінгвістика, лінгвокультурологія.

 

 

 

 

 

 

 

Перелік публікацій

  1. Петрів О.В. Культурологічний підхід у контексті філософії освіти / Оксана Петрів // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя від дня народження професора В.Г. Скотного «Актуальні проблеми філософії освіти: загальнофілософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри» / ред. рада: Ткаченко О.А. (гол. ред.) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с. – С. 161 – 165 (0,3 др. арк.).
  2. Петрів О.В. «Концепт «свобода» в когнітивно-семантичному полі вірша Івана Франка «Ще не пропало!» / О. В. Петрів // Рідне слово в етнокультурному просторі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – 216 с. – C. 141 – 150.

 

Оновлено: 16 Квітень, 2020