Ілляш Соломія Дмитрівна

Ілляш Соломія ДмитрівнаІлляш Соломія Дмитрівна – кандидат психологічних наук, доцент. 2008 року захистила дисертацію “Динаміка розвитку саморозуміння майбутніх педагогів”. Автор 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: особливості розвитку саморозуміння в майбутніх учителів початкових класів.

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1.  Луцик Д.В., Ілляш С.Д. Компоненти саморозуміння, їх динаміка у процесі підготовки майбутніх учителів. Науково-методичний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 88 с.
 2. Луцик Д.В., Ілляш С.Д. Етнопедагогіка: матеріали для практичних занять та самостійної роботи // Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Спеціаліст” напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта” спеціальності 7.01010201 “Початкова освіта”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 90 с.
 3. Ілляш С.Д. Вступ до спеціальності: конспекти лекцій [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”]. Навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 76 с.
 4. Ілляш С.Д. Педагогічні інновації в Україні та зарубежем. Навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 68 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Ілляш С.Д. Педагогічні умови формування пізнавального інтересу до навчання в учнів початкових класів // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – №6 (89). – С.81-84.
 2. Ілляш С.Д. Значення самоосвіти і самовиховання студентів у процесі їх підготовки до педагогічної діяльності // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск 25. Педагогіка. – С. 51-62.
 3.  Ілляш С.Д. Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у початковій школі / Соломія Ілляш // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – №10 (105). – С.55-58.
 4. Ілляш С.Д. професійна компетентність вчителя у формуванні навчальної мотивації в учнів початкової школи / Соломія Ілляш // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2016. – №6 (137). – С.89-93.
 5. Ілляш С.Д. Професійна компетентність вчителя у формуванні навчальної мотивації в учнів початкових класів / Соломія Ілляш // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2016. – №6 (137). – С.89-92     
 6. Ілляш С.Д. Формування готовності сучасного вчителя початкової школи до інноваційної діяльності / Соломія Ілляш // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педаго-гічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андруш-кевич та ін. – 2016. – №9 (152). – С.130-13
 7. Ілляш С.Д. Головні критерії і функції саморозуміння / Соломія Ілляш // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2015. – №9 (128). – С.49-54
Оновлено: 22 Листопад, 2017