Стахів Лілія Григорівна


Стахів Лілія ГригорівнаСтахів Лілія Григорівна
– завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. 2007 року захистила дисертацію “Навчальна книга  як засіб родинного виховання молодших школярів у Західній Україні (1919-1939 рр.)”. Автор понад 65 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: духовно-моральне вдосконалення змісту навчальної літератури, духовний розвиток дітей молодшого шкільного віку; впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес сучасної школи І ступеня.

 

Перелік публікацій

Монографії

Чепіль Марія, Стахів Лілія. Підручник як чинник родинного виховання молодших школярів у Західній Україні (1919-1939 рр.). Монографія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 356

 

Посібники з грифом МОН України

 1. Луцик Д.В., Стахів Л.Г. Методика викладання природознавства. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – 120 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Стахів Л.Г. Педагогічні технології у початковій школі: Методичні рекомендації до проведення семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 51 с.
 2. Стахів Л.Г., Юрович В.А. Методика викладання природознавства: Методичні рекомендації до проведення практичних занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 91 с.
 3. Стахів Л.Г. Методика викладання природознавства: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 75 с.
 4. Проць М.М., Дробчак Я.А., Лужецька Л.Б., Жигайло О.О., Стахів Л.Г., Костюк Л.Б., Ясеницька Ж.В., Околович І.М. Курсові роботи з фахових методик: Методичні рекомендації написання курсових робіт з фахових методик спеціальності 6.010102 “Початкова освіта”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 30 с.
 5. Стахів Л.Г. Педагогічні технології у початковій школі. Курс лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 192 с.
 6. Стахів Л.Г. Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою. Тексти лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 178 с.
 7. Стахів Л.Г., Колток Л.Б. Основи природознавства та методики ознайомлення дітей з природою. Методичні матеріали до практичних занять студентів та самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 148 с.
 8. Стахів Л.Г. і творча група учителів СЗШ №4 м. Дрогобич. Педагогічні технології у початковій школі: робота з дитячою книгою (1 клас). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 112 с.
 9. Стахів Л.Г., Колток Л.Б. Педагогічні технології у початковій школі (на прикладі уроків з природознавства у 3 класі). Навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 82 с.
 10. Стахів Л.Г., Загоруйко Л. Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою. Валеологічний аспект (старший дошкільний вік): Методичні вказівки до практичних занять [для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки “Дошкільна освіта” 6.010101] / Лілія Стахів, Любов Загоруйко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 162 с.
 11. Стахів Л., Гизюк Л., Самойлик С. Педагогічні технології у початковій школі. Уроки розвитку зв’язного мовлення (2-4 класи) [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Початкова освіта” 6.010102]. Методичні вказівки до практичних занять / Лілія Стахів, Леся Гизюк, Світлана Самойлик. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 30 с.
 12. Стахів Лілія Григорівна. Методика викладання природознавства : позакласна робота (1-4 класи): навчально-методичний посібник [для студентів ОР «Бакалавр» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / Л.Г. Стахів. – Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 90 с.

 

Підручники

Стахів Л.Г., Колток Л.Б. Методика викладання природознавства (1-4 класи) [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Початкова освіта”] Підручник / Лілія Стахів, Леся Колток. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 212 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Стахів Л.Г. Птахи на крилах // Початкова школа. – 2011. – № 3. – С. 20-23.
 2. Стахів Л.Г. Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку у Західній Україні (1919-1939 рр.) // Молодь і ринок. – 2011. – № 7 (78). – С. 96-99.
 3. Стахів Л.Г. Морально-духовні цінності – невід’ємна частина української культури // Наукові записки. – Серія “Педагогічні та історичні науки”. – Випуск 93. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2011. – С. 203-207.
 4. Стахів Л.Г., Колток Л.Б. Релігійні та народні свята в Україні навесні (конспект уроку) // Початкова школа. – 2012. – №3. – С.22-25.
 5. Стахів Л.Г., Стахів В.І., Волошин С.В. Застосування педагогічних інновацій в навчально-виховному процесі вищої школи / Лілія Стахів, Василь Стахів, Сузанна Волошин // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №8 (115). – С. 37-41.
 6. Стахів Л., Стахів В. Свято квітів (дидактичний матеріал до проведення виховного заходу) / Лілія Стахів, Василь Стахів // Початкова школа. – 2014. – № 11. – С.60-63.
 7. Стахів Л.Г. Формування креативних компетентностей у процесі викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах / Лілія Стахів, Василь Стахів // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2016. – №6 (137). – С. 85-89.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Стахів Л., Стахів В., Волошин С. Лікарські та фітонцидні властивості окремих видів родин Передкарпаття / Лілія Стахів, Василь Стахів, С.Волошин // Acta Carpathica: Збірник Агробіологічного факультету Жешувського університету імені Ядвіги Крульової. – Дрогобич, 2014. – № 21. – С.90-92.
 2. Пантюк М.П., Стахів Л.Г., Волошин С.В. Діяльність громадських музеїв як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи / Микола Пантюк, Лілія Стахів, Сузанна Волошанська // Pedagogika. Współczesne problemy i   perspektywy rozwoju: Zbiуr artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej. – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o. “Diamond trading tour”, 2017. – С.43-50.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Стахів Л.Г., Кобільник Л., Волошин С. Патріотичне виховання учнів початкової школи (на прикладі проведення виховного заходу «Боже великий єдиний, нам Україну храни») / Лілія Стахів, Лілія Кобільник, Сюзанна Волошин // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2016. – № 9 (140). – С.95-99
 2. Стахів Л.Г., Волошин С., Олійник І. Патріотичне виховання учнів початкової школи у контексті проведення виховного заходу «У світі казки» (до 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського) / Л.Стахів, С.Волошин, І.Олійник // Науковий вісник Миколаївського Національного університету ім. В.О.Сухомлинського (Педагогічні нау-ки). – 2016. – № 4 (55). – С.238-244
 3. 3. Стахів Л.Г. Науково-методичний аналіз програм для початкової школи / Лілія Стахів // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 7 (150). – С.52-58
 4. 4. Стахів Л.Г., Особа Т. Проблема наступності і перспективності дошкільного навчального закладу та початкової школи – шлях до особистісно творчого зростання дитини / Лілія Стахів, Тетяна Особа // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 8 (151). – С.55-60.

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Пантюк М.П., Стахів Л.Г. Організаційно-методична робота кафедри – шлях до професійного зростання майбутнього педагога (35-річчю кафедри педагогіки та методики початкової освіти присвячується) / Микола Пантюк, Лілія Стахів // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип.14. – С.296-306 (0,5 др. арк.).
 2. Пантюк М.П., Стахів Л.Г. Інтерактивне навчання молодших школярів у контексті інтеграції науки і практики / Микола Пантюк, Лілія Стахів // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С.304-310 (0,5 др. арк.).
 3. Стахів Л.Г. Технологія інтерактивного навчання – одне із важливих завдань фор-мування умінь майбутнього учителя початкових класів / Лілія Стахів // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Іль-ницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип.14.  – С.325-329 (0,4 др. арк.).
Оновлено: 4 Грудень, 2017