↑ Повернутись до Кафедри факультету

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент, Стахів Лілія Григорівна

Поштова адреса – вулиця Л.Курбаса, 2, м. Дрогобич, контактний телефон(0324) 41-34-07

e-mail: pmpo@i.ua

Рік заснування кафедри – 1980

Попередні назви кафедри – кафедра методики гуманітарних дисциплін, кафедра педагогіки та методики початкового навчання.

Попередні завідувачі кафедри – кандидат педагогічних наук, професор Луцик Дмитро Васильович; доктор педагогічних наук, професор Пантюк Микола Павлович.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 9,6 ставки, 13 викладачів, з них: 1 доктор наук, професор; 8 кандидатів наук, доцентів;1 кандидат наук, старший викладач, 2 старших викладачі; 1 викладач.

 

Стахів Лілія Григорівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:

liliastahiv@ukr.net

Пантюк Микола Павлович

Пантюк Микола Павлович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи.

 

Контактні засоби зв’язку:

pantuyk.m@bigmir.net

Кутняк Іван Михайлович  

Кутняк Іван Михайлович – кандидат філософських наук, доцент, Відмінник освіти України

Контактні засоби зв’язку:

Надім’янова Тетяна Василівна  

Надім’янова Тетяна Василівна кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Контактні засоби зв’язку:

tanynad@gmail.com

Скалич Любов Йосипівна

Скалич Любов Йосипівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

 

Садова Ірина Ігорівна

Садова Ірина Ігорівна – кандидат психологічних наук, доцент.

 

Контактні засоби зв’язку:

 

Ілляш Соломія Дмитрівна  

Ілляш Соломія Дмитрівна – кандидат психологічних наук, доцент.

 

Контактні засоби зв’язку:

 

Калита Наталія Іванівна

Калита Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

natalia-kalyta@ukr.net

Колток Леся Богданівна

Колток Леся Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Контактні засоби зв’язку:

lesiа_koltok@ukr.net

Дробчак Ярослава Антонівна  

Дробчак Ярослава Антонівна – старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:

drobchak. ya@gmail.com

Шубак Галина Василівна  

Шубак Галина Василівна – старший викладач.

 

Контактні засоби зв’язку:

shubak.galina@ukr.net

 

Квас Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор.

 

Контактні засоби зв’язку:


Плахова Соломія Михайлівна  

Плахова Соломія Михайлівна – викладач.

 

Контактні засоби зв’язку:


 

Даниляк Руслана Зіновіївна кандидат педагогічних наук, старший викладач, методист заочної форми навчання.

 

Контактні засоби зв’язку:

danuljak@i.ua

 

Пагута Людмила Юріївна – діловод кафедри.

 

Контактні засоби зв’язку:


Історія кафедри. Кафедра педагогіки та методики початкової освіти створена у вересні 1980 року (наказ №255 від 08.09.1980р) і називалася кафедра педагогіки і методики початкового навчання. У складі кафедри тоді налічувалося одинадцять осіб: Д.В. Луцик, доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри; Г.О. Арутюнова, кандидат педагогічних наук, декан факультету; А.С. Зимульдінова, старший викладач російської мови та методики її викладання; М.М. Проць, старший викладач методики викладання української мови; Є.Р. Катинський, викладач музики та методики її викладання; Л.Г. Латохіна, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач математики; М.С. Кордиш, старший викладач образотворчого мистецтва та методики його викладання; К.О. Яскевич, кандидат філологічних наук, доцент, викладач української мови; С.В. Курдидик, кандидат біологічних наук, доцент, викладач природознавства; А.В. Фок, старший викладач методики викладання трудового навчання; Н.П. Сергієнко, старший лаборант кафедри.

1989 року (наказ №102 від 26.06.1989р.) кафедру педагогіки і методики початкового навчання перейменовано на кафедру гуманітарних дисциплін, 2006 року (наказ №376 від 31.08.2006р.) в результаті реорганізації (поділу на дві кафедри) їй повернуто назву “педагогіки та методики початкового навчання”.

З 2014 року (наказ №579 від 22.11.2013р.) перейменовано на кафедру педагогіки та методики початкової освіти, яку очолював доктор педагогічних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, головний редактор Міжвузівського збірника наукових праць молодих вчених “Актуальні питання гуманітарних наук” Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, член редколегії наукового збірника “Благодійність, філантропія та соціальна робота” Державної технічно-економічної вищої школи ім. кс. Бернарда Маркевіча в Ярославі Микола Павлович Пантюк.

З 2016 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Григорівна Стахів.

Від початку створення кафедри захищено 15 кандидатських дисертацій: А.В. Фок (1986), А.С. Зимульдінова (1988), Т.О. Логвиненко (1991), Л.В. Гамаль (1994), М.Ю. Федурко, Г.О. Філь (1995), І.М. Кутняк (2005), Т.В. Надім’янова (2006), Л.Й. Скалич (2007), Л.Г. Стахів (2007), С.Д. Ілляш (2008), Л.Б. Колток (2008), І.І. Садова (2009), Н.І. Калита (2009), Р.З. Даниляк (2016) та 3 докторські: М.В. Кравченко (1990), М.Ю. Федурко (2006), М.П. Пантюк (2011). За останні п’ять років зріс якісний показник кафедри: вчене звання доцента кафедри одержали Т.В. Надім’янова, І.І.Садова, Л.Г. Стахів, С.Д. Ілляш, Л.Й. Скалич, Н.І. Калита, Л.Б. Колток.

Вагомим доробком кафедри є написання підручників: Буквар (автори Д.Луцик, М.Проць, А.Савшак), Буквар для шкіл з польською мовою навчання (автор Д.Луцик), Польська мова для 2 класу (автор Д.Луцик) та навчальний посібник для учителів та учнів “Рідне слово в рідній школі. Інтегроване вивчення читання та української мови в 2 класі” (автори Д.В.Луцик, А.С.Зимульдінова, Г.О.Філь, О.Ф.Химин), Основи дефектології (автор І.І.Садова), Методика викладання природознавства (1 – 4 класи) (автори Л.Стахів, Л.Колток).

1997 року відбулася презентація підручника з навчання грамоти першокласників “Букваря” авторів Д.Луцика, М.Проць, А.Савшак. У номінації “Кращий підручник 1997 року” у Львівській області ця начальна книга отримала призове місце.

Кафедра організовує виїзні засідання в міські загальноосвітні школи (Дрогобич, Борислав, Самбір, Стрий), в сільські загальноосвітні школи Дрогобицького району; проводить засідання Круглого столу за участю голів методоб’єднань учителів початкових класів району та міста; методичні семінари та відкриті уроки за програмою “Майстер-клас” у школах Дрогобицького району; друкує навчально-методичні посібники із творчою групою учителів м. Дрогобич.

Сьогодні на кафедрі працює один доктор педагогічних наук, професор (М.П. Пантюк); один кандидат філософських наук, доцент (І.М. Кутняк), чотири кандидати педагогічних наук, доценти (Л.Г. Стахів, Т.В. Надім’янова, Л.Б. Колток, Н.І. Калита); три кандидати психологічних наук, доценти (Л.Й. Скалич, І.І. Садова, С.Д. Ілляш), один кандидат педагогічних наук, старший викладач (Р.З.Даниляк), два старші викладачі (Я.А. Дробчак, Г.В.Шубак); один викладач (С.М. Плахова); діловод кафедри (Л. Ю. Пагута ).

Напрям наукових досліджень:

СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВИХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ

 

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 • історія педагогіки;
 • загальні основи педагогіки;
 • дидактика;
 • теорія виховання;
 • школознавство;
 • основи науково-педагогічних досліджень;
 • педагогічні технології у початковій школі;
 • основи педагогічної майстерності;
 • основи дефектології;
 • методика викладання природознавства;
 • методика позаурочної діяльності та соціально-виховної роботи;
 • технологія навчальної освітньої галузі «Природознавство» в початковій школі;
 • методологія наукових досліджень у галузі педагогіки;
 • основи наукових досліджень;
 • сучасні науково-педагогічні дослідження у галузі початкової освіти;
 • керівництво діяльністю колективу;
 • трудове навчання з практикумом;
 • педагогіка;
 • робота з батьками;
 • оздоровчі технології в початковій школі;
 • основи педагогіки здоров’я;
 • сучасні науково-педагогічні дослідження у галузі початкової освіти;
 • порівняльна педагогіка;
 • інклюзивна освіта;
 • педагогічні інновації в Україні і за рубежем;
 • інтегроване вивчення предметів за галузями знань;
 • підручникознавство;
 • актуальні проблеми педагогіки початкової освіти;
 • педагогічна конфліктологія.

Навчальна діяльність.

Кафедра здійснює підготовку фахівців спеціальності “Початкова освіта” освітніх рівнів “Бакалавр”, “Магістр” і забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • педагогіка (М.П. Пантюк, Н.І. Калита),
 • історія педагогіки (Г.В. Шубак),
 • загальні основи педагогіки (Л.Й. Скалич),
 • дидактика (М.П. Пантюк, Н.І. Калита),
 • теорія виховання (І.І. Садова),
 • школознавство (І.М. Кутняк),
 • основи науково-педагогічних досліджень (Л.Й. Скалич),
 • педагогічні технології у початковій школі (Л.Г. Стахів),
 • основи педагогічної майстерності (С.Д. Ілляш),
 • основи дефектології (І.І. Садова),
 • методика викладання природознавства (Л.Г.Стахів, Л.Б. Колток),
 • трудове навчання з практикумом (Я.А.Дробчак, Г.В.Шубак, Р.З. Даниляк),
 • основи науково-педагогічних досліджень (Л.Й. Скалич),
 • методика позаурочної діяльності та соціально-виховної роботи (Л.Б. Колток, Р.З.Даниляк),
 • педагогіка (Т.В. Надім’янова, Г.В. Шубак),
 • робота з батьками (Г.В. Шубак),
 • керівництво діяльністю колективу (Н.І.Калита).

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • актуальні проблеми педагогіки початкової освіти (М.П. Пантюк, Л.Б. Колток),
 • педагогічні інновації в Україні і за рубежем (С.Д. Ілляш),
 • педагогічна конфліктологія (І.І Садова),
 • інтегроване вивчення предметів за галузями знань (С.Д. Ілляш),
 • порівняльна педагогіка (Л.Б. Колток),
 • підручникознавство (Н.І. Калита),
 • технології навчальної освітньої галузі «Природознавство» в початковій освіті (Л.Г. Стахів),
 • методологія наукових досліджень у галузі початкової освіти (Л.Й.Скалич),
 • інклюзивна освіта (І.І. Садова),
 • оздоровчі технології в початковій школі (Л.Г. Стахів),
 • основи педагогіки здоров’я (Т.В. Надім’янова).

Наукова діяльність.

З 2011 до 2015 року викладачі кафедри працювали над проблемою “Динаміка комплексної теоретичної і практичної підготовки вчителя початкових класів відповідно професіограми і перманентної модернізації початкової освіти”. З 2016 року науковці досліджують тему “Стратегії формування професійних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи в умовах модернізації педагогічної освіти України з урахуванням світових освітніх тенденцій”.

Наукові зацікавлення викладачів спрямовані на розробку критеріїв ефективності добору удосконаленого змісту методів, форм та засобів підготовки майбутніх учителів до роботи в початковій школі. Результати своїх досліджень викладачі кафедри публікують у фахових виданнях та збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій.

На кафедрі систематично діють науковий та методичний семінари (керівник – М.П. Пантюк).

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з педагогічних, природничих та гуманітарних наук.

З 2006 до 2016 рр. професорсько-викладацьким колективом кафедри видрукувано 2 підручники з грифом МОН України; 73 навчально-методичних посібники, з них 9 з грифом МОН України; 10 монографій; 15 наукових збірників.

Виховна діяльність. Кафедрою проведено виховні заходи:

 • Птахи на крилах весну принесли;
 • День Збройних Сил України;
 • Літературні вечорниці, присвячені пам’яті генію українського народу Тарасу Шевченкові;
 • Педагогічні читання, присвячені 90-ій річниці В.О. Сухомлинського;
 • Свято квітів, приурочено Дню останнього дзвоника на факультеті;
 • Свято Казки, присвячене 95-ій річниці В.О. Сухомлинського;
 • Педагогічні читання, присвячені 290-річчя Г.Сковороди;
 • Вечір-реквієм, присвячений пам’яті героям Небесної Сотні і воїнам АТО.

Конференції, проведені кафедрою:

 1. Міжвузівська науково-практична конференція “Шляхи поліпшення підготовки студентів до виховної роботи в початкових класах у процесі викладання навчальних дисциплін”. Проблемне поле конференції: українська мова і методика її викладання; російська мова та методика її викладання; педагогіка; психологічні основи підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи з молодшими школярами; музика, образотворче мистецтво, трудове навчання; основи природознавства і методика його викладання; математика і методика її викладання (1990).
 2. Міжвузівська науково-практична конференція “Шляхи поліпшення підготовки вчителів початкових класів до роботи в національній школі”. Проблемне поле конференції: українська мова і методика її викладання, дитяча література; педагогіка і народознавство; природознавство і методика його вивчення; математика і методика її вивчення; музика, образотворче мистецтво, трудове навчання (1992).
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція “Шляхи інтеграції навчально-виховної роботи в початкових класах”. Проблемне поле конференції: інтегроване вивчення навчальних предметів на змістовому і методичному рівнях; інтеграція класичної, позакласної та позашкільної навчально-виховної роботи; проблема інтеграції навчально-виховної роботи у спеціалізованих школах (1997).
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція “Психолого-педагогічні основи наступності й перспективності у навчально-виховній роботі між дошкільними закладами, сім’єю та початковою школою”. Проблемне поле конференції: організаційні форми наступності і перспективності під час навчально-виховного процесу в дошкільних закладах та початкових класах; наступність і перспективність в аспекті виховної роботи дошкільників та учнів початкових класів (1999).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція “Реформування змісту освіти в початкових класах у контексті перебудови загальноосвітньої середньої школи”. Проблемне поле конференції: наступність в освітній роботі на змістовому рівні між дошкільними закладами, сім’єю та школою; методичне забезпечення реалізації оновленого змісту освіти в початкових класах; підготовка вчителів початкових класів до роботи в школі в умовах реформування загальноосвітньої середньої школи (2001).
 6. Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми вивчення творів Івана Франка і його сучасників у початковій школі”. Проблемне поле конференції: методичне забезпечення вивчення творів Івана Франка і його сучасників у початковій школі; мотиви патріотизму і моральних цінностей у творах Івана Франка та його сучасників; питання естетики у художній спадщині Івана Франка і його сучасників (2002).
 7. Міжнародна науково-практична конференція “Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності на основі змісту освіти і сучасних педагогічних технологій”. Проблемне поле конференції: оптимальне використання змісту освіти у підготовці студентів до педагогічної діяльності; впровадження сучасних педагогічних технологій у процесі підготовки студентів до професійної діяльності; практична педагогічна діяльність учителів початкових класів щодо використання державного стандарту освіти (2004).
 8. Міжнародна науково-практична конференція “Духовне виховання майбутніх учителів початкових класів у контексті реформування системи освіти України щодо Болонського процесу”. Проблемне поле конференції: проблема духовності як складова національного виховання; рідна мова – важливий засіб духовного виховання; краєзнавство як джерело духовного виховання майбутніх учителів початкових класів (2006).
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція “Професійна підготовка вчителів початкових класів в умовах входження України в Європейський освітній простір”. Проблемне поле конференції: використання змісту освіти у процесі професійної підготовки вчителів початкових класів; організаційні форми навчання у вищих навчальних закладах, шляхи підвищення їх ефективності; педагогічна практика студентів як один із компонентів їхньої фахової підготовки; підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з батьками та громадськістю (2007).
 10. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 30-річчю педагогічного факультету “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів”. Проблемне поле конференції: проблеми модернізації педагогічної освіти; механізми модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів (2009).
 11. Міжнародна науково-практична конференція “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної школи”. Проблемне поле конференції: теоретико-методологічні засади процесу модернізації сучасної педагогічної освіти; сучасна університетська педагогічна освіта: європейський вимір; механізми модернізації фахової підготовки сучасного вчителя; використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів у початковій ланці освіти (2014).
 12. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Формування професійних компетностей майбутнього вчителя початкової школи в умовах модернізації педагогічної освіти України”. Проблемне поле конференції: компетентнісний підхід до підготовки вчителя початкової школи в умовах модернізації освітнього процесу ВНЗ; формування математичних та інформаційних компетентностей майбутніх учителів початкової школи у ВНЗ; особливості формування мистецьких компетентностей у майбутніх учителів початкової школи; комунікативна компетентність та її роль у фаховому становленні майбутнього вчителя початкової школи; підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування креативної компетентності; використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів у початковій ланці освіти (2016).
 13. Міжнародна науково-практична  конференція «Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика». Проблемне поле конференції: актуальні проблеми реформування змісту сучасної початкової освіти; теоретико-методичне підґрунтя підготовки вчителя початкової школи на засадах компетентнісного підходу; фахові методики в початковій школі: традиції, проблеми, нові підходи; інноваційні підходи до навчання і виховання у початковій школі (2017).

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ.

Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з Інститутом педагогіки НАПН України; Інститутом проблем виховання НАПН України; Львівським науково-практичним центром професійно-технічної освіти НАПН України; Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти; Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника; Київським університетом імені Бориса Грінченка, Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка; Житомирським державним університетом ім. Івана Франка; Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова.

Міжнародна співпраця.

Викладачі кафедри брали участь у Міжнародних наукових конференціях, які проводились за кордоном: “Наукова і технічна інформація в плануванні і реалізації наукових досліджень та проектів” (м. Варшава, М.П. Пантюк); конференція Європейських ректорів “Дипломатія та університетська співпраця. Майбутнє освіти і нові міжнародні виклики” у Дипломатичному інституті італійського Міністерства закордонних справ (м. Рим, М.П. Пантюк); у ХІ Міжнародному симпозіумі університетських професорів (м. Рим, М.П. Пантюк); “Україністика – минуле, сучасне, майбутнє” в Інституті славістики Брненського університету імені Масарика Чеської Республіки (Л.Скалич, Г.Шубак); “Parémie národů slovanskych ІV” в Остравському університеті в Остраві Чеської республіки (Л.Скалич, Г.Шубак); Барановицького державного університету (Республіка Білорусь, А.С. Зимульдінова , І.М. Кутняк); Каунаського гуманітарного факультету Вільнюського університету (Литва, І.М. Кутняк, А.С. Зимульдінова); “Наукова і технічна інформація в плануванні і реалізації наукових досліджень та проектів” (м. Варшава, М.П. Пантюк); конференція Європейських ректорів “Дипломатія та університетська співпраця. Майбутнє освіти і нові міжнародні виклики” у Дипломатичному інституті італійського Міністерства закордонних справ (м. Рим, М.П. Пантюк); у ХІ Міжнародному симпозіумі університетських професорів (м. Рим, М.П. Пантюк).

Оновлено: 7 Листопад, 2018