Лужецька Леся Богданівна

Лужецька Леся Богданівна

Лужецька Леся Богданівна – старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Відмінник освіти України. Автор збірки поезій “Тривога серця і душі” (1997),  навчальних посібників «Дидактичні вірші на уроках рідної мови в початкових класах» (2001), «Вивчайте, діти, рідну мову!» (2007). Має 53 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: культура мовлення; дидактичні вірші на уроках української мови в початкових класах; комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення мови в початковій школі.

 

 

 Перелік публікацій

 Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років:

 1. Лужецька Л.Б. Комплексний державний іспит з фахових методик: методичні матеріали [для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта] / укладачі: М.П. Пантюк, М.Б.Сидор, Л.Б. Лужецька та ін.  – Дрогобич , 2015. – 116 с.
 2. Лужецька Леся, Луців Світлана. Методика викладання української мови. Навчання грамоти: матеріали для практичних занять і самостійної роботи: навчально-методичний посібник / Леся Богданівна Лужецька, Світлана Ігорівна Луців. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 54 с.
 3. Федурко М., Філь Г., Котович В.,Лужецька Л. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене / Федурко Марія Юліанівна, Філь Галина Олександрівна, Котович Віра Василівна,  Лужецька Леся Богданівна. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 164 с.

Електронні варіанти навчально-методичних посібників, які передані в бібліотеку:

 1. Лужецька Леся, Луців Світлана. Методика викладання української мови. Навчання грамоти: матеріали для практичних занять і самостійної роботи: навчально-методичний посібник / Леся Богданівна Лужецька, Світлана Ігорівна Луців. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 54 с.
 2. Федурко М., Філь Г., Котович В.,Лужецька Л. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене / Федурко Марія Юліанівна, Філь Галина Олександрівна, Котович Віра Василівна,  Лужецька Леся Богданівна. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 164 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Лужецька Леся. Особливості використання мовних одиниць різних рівнів у професійному мовленні вчителя початкової школи / Леся Лужецька // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 426 – 434.
 2. Лужецька Леся. Комунікативно-діяльнісний підхід у становленні мовної особистості молодшого школяра / Леся Лужецька // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 424 – 433.
 3. Філь Г.О., Лужецька Л.Б. Інтегроване вивчення предметів за галузями знань у початковій школі як інноваційна педагогічна технологія /Галина Філь, Леся Лужецька // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2017. – № 10. – С.35-40.
 4. Лужецька Леся. Вивчення елементів синтаксису в початковій школі: комунікативно-діяльнісний підхід /Леся Лужецька // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 181 – 190.
 5. Лужецька Леся. Особливості вивчення елементів лексикології в початковій школі в аспекті комунікативно-діяльнісного підходу /Леся Лужецька / Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 185 – 193.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Філь Г.О., Лужецька Л.Б. Самостійна робота учнів початкової школи як одна із форм їх пізнавальної активності / Галина Філь, Леся Лужецька // MATERIALY XII MEZINARODNI VEDECKO-PRAKTICKA KONFERENCE «VEDA  A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI – 2016. – Praha, 2016. – S. 76-83.

Статті у Міжнародних наукометричних базах даних

 1. Лужецька Леся. Особливості використання мовних одиниць різних рівнів у професійному мовленні вчителя початкової школи / Леся Лужецька // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 426 – 434.
 2. Лужецька Леся. Комунікативно-діяльнісний підхід у становленні мовної особистості молодшого школяра / Леся Лужецька // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 424 – 433.
 3. Філь Г.О., Лужецька Л.Б. Інтегроване вивчення предметів за галузями знань у початковій школі як інноваційна педагогічна технологія /Галина Філь, Леся Лужецька // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2017. – № 10. – С.35-40.
 4. Лужецька Леся. Вивчення елементів синтаксису в початковій школі: комунікативно-діяльнісний підхід /Леся Лужецька // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 181 – 190.
 5. Лужецька Леся. Особливості вивчення елементів лексикології в початковій школі в аспекті комунікативно-діяльнісного підходу /Леся Лужецька / Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 185 – 193.  
Оновлено: 16 Квітень, 2020