Скварок Оксана Андріївна

Скварок Оксана АндріївнаСкварок Оксана Андріївна – старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі. 2001 року закінчила аспірантуру при кафедрі української мови Прикарпатського педагогічного університету імені В.Стефаника. Працює над завершенням кандидатської дисертації “Дериваційні інтенції темпоральних і локативних іменників у сучасній українській мові”. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Cфера наукових зацікавлень: проблема основоцентричного словотвору.

 

Перелік публікацій

Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років:

 1. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Скварок О.А. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять [для студентів ОКР Бакалавр галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта] Навчальний посібник / Марія Федурко, Галина Філь, Віра Котович, Оксана Скварок. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 78 с.
 2. Скварок О.А. Основи культури і техніки мовлення: матеріали для практичних занять [для студентів педагогічних факультетів]. Навчальний посібник / Оксана Скварок. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 92 с.
 1. Скварок О. А. Особливості структурування словотвірних парадигм іменників – назв одиниць виміру часу// Рідне слово в етнокультурному вимірі. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С.255-267.
 2. Скварок О. А.  Іменники-локативи як твірна база у системі українського словотвору// Молодь і ринок: Щомісячний науково- педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Прймаченко,  Н.Скотна та ін. – №6 (101), червень 2013. – С.129-131.
 3. Скварок О. А.   До питання про дериваційний потенціал і дериваційні інтенції твірного слова ( на матеріалі  локативних іменників)//  Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць/ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С. 52 – 59.
 4.  Скварок О. А.   Реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання у вищій школі як шлях до формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя //Молодь і ринок: Щомісячний науково- педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Прймаченко,  Н.Скотна та ін. – №11 (118), листопад 2014. – С.108 -111.
 1. Скварок О.А. Реалізація функціонально-комунікативного вивчення словотвору в контексті сучасних вимог до мовної освіти учителів початкових класів / Оксана Скварок // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С.522 – 535.
 2. Скварок О.А. Сучасна українська мова з практикумом (Матеріали для самостійної роботи) / Оксана Скварок // Дрогобич : РВВДДПУ – 2016. – 69 с.
 3. Скварок О.А. Специфіка формування типової словотвірної парадигми локативного іменника у когнітивному аспекті / Оксана Скварок // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 156 – 167.
 4. Скварок О.А. До питання про екстралінгвістичні чинникисловотвірної детермінації (на матеріалі локативних і темпоральних іменників / Оксана Скварок // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових  праць. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 204 – 213.

 

Електронні варіанти навчально-методичних посібників  які передані в бібліотеку:

 1. Скварок Оксана. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять. Навчальний посібник для студентів галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта / Федурко Марія Юліанівна, Філь Галина Олександрівна, Котович Віра Василівна, Скварок Оксана Андріївна. – Дрогобич: Посвіт, 2012. –  78 с.
 2. Скварок О. А. Основи культури і техніки мовлення: матеріали для практичних занять [для студентів педагогічних факультетів]. Навчальний посібник / Оксана Скварок. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 92 с.
 3. Скварок О. А. Сучасна українська мова з практикумом (Матеріали для самостійної роботи) / Оксана Скварок // Дрогобич : РВВДДПУ – 2016. – 69 с.
 4. Скварок О.А. Лексичні дериватемні експресеми як засіб суб’єктивізації мовлення І. Франка // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Примаченко (гол. ред.), Н.Скотна та ін. – №1 (168), січень 2019. – С.105-111
 5. Скварок О. А. Лінгвостилістична функція дериватемних експресем у новелі Івана Франка «Мій злочин» //Materialy ХV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Nauka: teoria i praktyka – 2019», Volume 7 Przemysl: Nauka i studia. – s. 37 – 41

 

Статті у фахових виданнях

 1. Скварок О.А. Іменники-локативи як твірна база у системі українського словотвору / Оксана Скварок // Молодь і ринок: Щомісячний науково- педагогічний журнал / Ред. кол. : М. Вачевський (гол. ред.), Н. Примаченко, Н. Скотна та ін. – №6 (101), червень 2013. – С. 129-131.
 2. Скварок О.А. Реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання у вищій школі як шлях до формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя / Оксана Скварок // Молодь і ринок: Щомісячний науково- педагогічний журнал / Ред. кол. : М. Вачевський (гол. ред.), Н. Прймаченко, Н. Скотна та ін. – №11 (118), листопад 2014. – С. 108 -111.
 3. Скварок О.А. Реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання у вищій школі як шлях до формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя / Оксана Скварок // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко,  Н. Скотна та ін. – 2014. – №10 (117). – С. 54-59.
 4. Скварок О.А. До питання про екстралінгвістичні чинники словотвірної детермінації (на матеріалі локативних і темпоральних іменників / Оксана Скварок // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових  праць. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 204 – 213.
Оновлено: 16 Квітень, 2020