Перелік навчальних дисциплін спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація другого (магістерського) рівня вищої освіти

I. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

 

 

 

II. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

Практики:

 

2.2.Вибіркові навчальні дисципліни
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу ( спеціальності )
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

 

 

Оновлено: 17 Квітень, 2019