Перелік навчальних дисциплін спеціальності 024 Хореографія другого (магістерського) рівня вищої освіти

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

 

II. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

Практики:

 

2.2.Вибіркові навчальні дисципліни
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (спеціальності)

 

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

 

  • Підсумкова атестація ( захист кваліфікаційної ( балетмейстерської ) роботи )
Оновлено: 17 Квітень, 2019