Перелік навчальних дисциплін спеціальності 024 Хореографія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни
1.2.1. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором спеціальності)

 

1.2.2. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)

 

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

 

2.2.1. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором спеціальності)
2.2.2. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)
Оновлено: 28 Березень, 2019