Перелік навчальних дисциплін спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

 

1.2.1. Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором спеціальності )

 

1.2.2. Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором студента )

 

II. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни
2.2.1. Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором спеціальності )

 

2.2.2. Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором студента )

 

Оновлено: 28 Березень, 2019