Перелік навчальних дисциплін спеціальності 013 Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

 

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором спеціальності )

 

1.3. Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором студента )

II. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни
2.2. Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором спеціальності )

 

2.3. Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором студента )

Спеціалізація: англійська мова

 

Спеціалізація: інформатика

 

Спеціалізація: образотворче мистецтво

Спеціалізація: хореографія

 

 

Оновлено: 2 Червень, 2020