Мойко Оксана Степанівна

Мойко Оксана Степанівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. Закінчила аспірантуру при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Захистила дисертацію “Формування професійної компетентності майбутнього вчителя  інформатики  в процесі фахової підготовки” у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.  Автор понад 19 наукових праць.

   

Сфера наукових зацікавлень: формування інформаційних компетентностей майбутніх вчителів початкової школи.

 

Перелік публікацій

  1. Шаран О.В., Мойко О.С.Математичні основи інформатики: методичні матеріали до проведення практичних занять: навчально-методичний посібник [для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності “Початкова освіта” (спеціалізація: інформатика)] / Олександра Шаран, Оксана Мойко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 92 c.

 

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1.  Мойко О.С. Роль інформаційних технологій в навчально-виховному процесі в умовах інформатизації освіти /Оксана Мойко //Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – Дрогобич: Видавництво ДДПУ ім. І.Я.Франка. – 2012. – №1 (84). – С.158‑162.
  2. Мойко О.С. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики як проблема сучасної вищої освіти //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії і перспективи.- Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2013. – Вип. 42.- С. 196-202.
  3. Мойко О.С. Історія формування інформатики як фундаментальної науки в Україні //Наука і освіта: науково-практичний журнал Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Одеса: Вид-во Південноукраїнський НПУ ім. К.Д.Ушинського. – 2014. – Вип. 3.  – С. 113-119.
  4. Мойко О.С. Розвиток професійної компетентності майбутніх учителів інформатики як педагогічна проблема/ Оксана Мойко// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії і перспективи. – Київ: Видавництво НПУ  ім. М.П.Драгоманова.  – 2014. – Вип.  50.  –  С. 135-141.
  5. Мойко О.С. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до професійної діяльності / Оксана Мойко //  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи. – Випуск 53: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. у-т імені М.П.Драгоманова, 2016. – С.184-188  (0,5 др. арк.).

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

  1. Мойко О.С. Особливості формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Оксана Мойко // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал.- Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. І.Я.Франка. 2018.- №5 (160).- С. 158-162. (0,4 др. арк.).
  2. Мойко О.С. Професійна підготовка вчителів інформатики у вітчизняних закладах вищої освіти / Оксана Мойко // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2019. – №  5 (172) травень. – С.103-109   (0,4 др. арк.) / 7 c. (Index Copernicus).

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Мойко О.С. Проблемы профессиональной педагогики в условиях информатизации общества (Problems of professional pedagogics in the conditions of informatization of society) // Problemy edukacji zawodowej w Europie Środkowej i Wschodniej. – Warszawa: Wydawnictwo Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, 2013. – S. 31-42.
  2. Мойко О.С. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики /Оксана Мойко/ Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2018 р., м. Київ) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Навчально-науковий центр прикладної інформатики НАН України, 2018. Київ: – 252с. – С.43-45.  (0,1 др. арк.).
Оновлено: 18 Лютий, 2020