Квас Олена Валеріївна

Квас Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор. 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему “Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній теорії та практиці (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.)”. Місце основної роботи – Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра психології. Автор понад 60 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: історія педагогіки, філософські концепції сучасної освіти.

Перелік публікацій

 1. Квас О.В. Еволюція ідей опіки над дітьми у вітчизняній та західноєвропейській виховній практиці / Олена Квас // Наукові записки: Збірник наукових статей. Серія: Педагогіка та історичні науки. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Вип. №108. – С. 69-76.
 2. Квас О.В. Актуальність педагогіки дитинства в сучасних педагогічних концепціях та напрямах / Олена Квас // Наукові записки: Збірник наукових статей. Серія: Педагогіка та історичні науки. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Вип. №107. – С.78-87.
 3. Квас О.В. Засади дитиноцентризму, як педагогічного світогляду, у науково-практичній спадщині С.Т.Шацького / Олена Квас // Наукові записки: Збірник наукових статей. Серія: Педагогіка та історичні науки. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драго-манова, 2012. – Вип. №102. – С.102-110.
 4. Квас О.В. Харківська школа педології. Дослідження дитини та дитячого коллективу / Олена Квас // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2012. – №25. – С.85-88.
 5. Квас О. Ідея дитиноцентризму у сучасному українському вихованні / Олена Квас // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №9 (104) вересень 2013. – С. 10-16.
 6. Квас О.В. Історія виховання: Т. 2.: від XIX до наших днів: навч.-метод. посіб. / Володимир Кемінь, Олена Квас, Олена Невмержицька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 196 с.
 7. Квас О.В. Ідеї дитиноцентризму в освітньому просторі у другій половині ХІХ на початку ХХ ст. / Олена Квас // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №8 (103), серпень 2013. – С.13-18.
 8. Квас О. Організація та теоретико-методичне забезпечення дослідно-експериментальної перевірки духовно-моральної вихованості у старшокласників-вихованців навчальних закладів інтернатного типу / С. Волошин, О. Квас // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр.; редкол. Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 39 (92). – С. 227 – 235.
 9. Квас О. Творчо-педагогічна спадщина Івана Франка для дітей молодшого шкільного віку у контексті минулого і сьогодення / С. Волошин, О. Квас // Український психолого-педагогічний науковий збірник: наукове періодичне видання. – Львів, 2015. – Вип. 4 (04). – С. 44 – 46.
 10. Квас О. Сімейне виховання в педагогічній думці Німеччини (1895 – 1933 рр.): історико-педагогічний аспект: монографія / Олена Квас, Мар’яна Клим. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 185 с.
 11. Квас О. Проблема формування образу дитинства в соціально-гуманітарних дослідженнях / О. Квас // Людинознавчі студії: зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016 – Вип. 2/34. – Педагогіка. – С. 90 – 100.
Оновлено: 18 Жовтень, 2016