Меню

Склад відділу

Сектор планування та організації освітнього процесу

Веселовська Олена Миколаївна

Веселовська Олена Миколаївна – методист вищої категорії

Відповідальна за комплектування штатного розпису викладацького складу кафедр; роботу з проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Котик Ірина Василівна

Котик Ірина Василівна – методист, канд. пед. наук

Відповідальна за складання загального графіка освітнього процесу; контроль планування кафедрами навантаження науково-педагогічних працівників; облік і контроль виконання навчального навантаження працівниками кафедр; підготовку документів і відповідних наказів щодо організації роботи атестаційних екзаменаційних комісій

Конопко Тетяна Володимирівна

Конопко Тетяна Володимирівна – методист

Відповідальна за формування комп’ютерної бази даних робочих навчальних планів денної форми навчання; розрахунок навчального навантаження кафедр та формування їх обсягів за денною формою навчання

Божик Леся Іванівна

Божик Леся Іванівна – методист

Відповідальна за формування комп’ютерної бази даних робочих навчальних планів заочної форми навчання; розрахунок навчального навантаження кафедр та формування їх обсягів за заочною формою навчання

Сектор науково-методичної роботи

Блистів Оксана Миколаївна

Блистів Оксана Миколаївна – методист вищої категорії, заступник голови науково-методичної ради Університету, канд. пед. наук

Відповідальна за розробку положень і рекомендацій щодо організації освітнього процесу в Університеті; рецензування робочих програм навчальних дисциплін, програм практичної підготовки; контроль за рівнем та якістю науково-методичного забезпечення освітнього процесу; контроль та координація роботи науково-методичних рад навчально-наукових інститутів і факультетів

Савшак Лілія Петрівна

Савшак Лілія Петрівна – методист другої категорії, секретар науково-методичної ради Університету

Відповідальна за загальну організаційну роботу з підготовки і проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнських конкурсів; протоколювання засідань науково-методичної ради Університету; облік матеріалів, поданих для розгляду науково-методичною радою

Сектор ліцензування, акредитації та якості освіти

Заяць Софія Михайлівна

Заяць Софія Михайлівна – методист вищої категорії

Відповідальна за підготовку проектів університетських нормативних та організаційно-методичних документів з питань ліцензування та акредитації; надання методично-консультативної допомоги з питань ліцензування та акредитації; координацію роботи з підготовки робочими групами справ з ліцензування та акредитації; формування електронної бази даних до акредитаційних та ліцензійних справ напрямів підготовки (спеціальностей)

Мойко Оксана Степанівна

Мойко Оксана Степанівна – провідний фахівець

Відповідальна за підготовку проектів університетських нормативних та організаційно-методичних документів з питань ліцензування та акредитації; надання методично-консультативної допомоги з питань ліцензування та акредитації; координацію роботи з підготовки робочими групами справ з ліцензування та акредитації; формування електронної бази даних до акредитаційних та ліцензійних справ напрямів підготовки (спеціальностей)

Хлопик Іван Васильович

Хлопик Іван Васильович – методист вищої категорії

Відповідальний за організацію проведення ректорського контролю залишкових знань студентів; перевірку правил і процедур оцінки рівня компетентностей студентів; аналіз результатів і підсумків навчання студентів та роботи екзаменаційних комісій; формування заліково-екзаменаційних відомостей

Сектор практики

Кобрій Володимир Йосипович

Кобрій Володимир Йосипович – керівник педагогічної практики

Відповідальний за координацію організації та проведення всіх видів практик студентів; складання загальноуніверситетського графіка проведення всіх видів практик; проведення інструктивних нарад та підсумкових конференцій з питань практики

Сектор у справах студентів

Бейба Надія Василівна

Бейба Надія Василівна – методист вищої категорії

Відповідальна за обчислення рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю для визначення стипендіатів та розміру стипендії; формування особових справ на призначення соціальних стипендій, іменних стипендій; секретар стипендіальної комісії

Лагуш Галина Степанівна

Лагуш Галина Степанівна – методист І категорії

Відповідальна за прийом документів від студентів денної форми навчання і підготовка проектів наказів про розподіл між академічними групами, переведення, поновлення, відрахування, надання академічних відпусток, повторне вивчення навчальних дисциплін, перевід на навчання за індивідуальним графіком

Дубей Надія Анатоліївна

Дубей Надія Анатоліївна – методист

Відповідальна за прийом документів від студентів заочної форми навчання і підготовка проектів наказів про розподіл між академічними групами, переведення, поновлення, відрахування, надання академічних відпусток, повторне вивчення навчальних дисциплін

Білий Роман Теодорович

Білий Роман Теодорович – методист І категорії

Відповідальний за роботу з інформаційною системою Університету та ЄДЕБО; підготовку, укладання макету (оформлення), друк, видачу дипломів, додатків до дипломів

Середницька Ірина Володимирівна

Середницька Ірина Володимирівна – інспектор

Відповідальна за облік чисельності та руху контингенту студентів денної та заочної форм навчання; складання статистичних звітів про контингент студентів; підготовку замовлень на виготовлення студентських квитків; підготовку документації до тиражування та розмноження

Методисти заочної форми навчання

Даниляк Руслана Зіновіївна

Даниляк Руслана Зіновіївна

Факультет початкової та мистецької освіти

Лацик Оксана Миколаївна

Філологічний факультет

Волошин Світлана Миколаївна

Волошин Світлана Миколаївна

Соціально-гуманітарний факультет

Шевців Катерина Петрівна

Шевців Катерина Петрівна

Історичний факультет

Кузьо Віра Ігорівна

Кузьо Віра Ігорівна

Інститут музичного мистецтва

Павлюх Наталія Миколаївна

Павлюх Наталія Миколаївна

Інститут іноземних мов

Веждел Ярослава Євгенівна

Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій

Максим’як Василь Мирославович

Максим’як Василь Мирославович

Інститут фізичної культури і здоров’я