Меню

«

»

Університетські видання увійшли до категорії Б

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» до Переліку наукових фахових видань України категорії Б увійшли:

«Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» – у галузі філологічних наук та мистецтвознавства (спеціальності – 035, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028)

«Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія»» – у галузі історичних наук (спеціальність – 032)