Меню

«

»

На кафедрі економіки та менеджменту відбулося обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Економіка»

26 червня 2020 року кафедра економіки та менеджменту провела обговорення у режимі відеоконференції проєкту освітньо-наукової програми “Економіка” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка з аспірантами, роботодавцями та випускниками попередніх років. У зустрічі взяли участь стейкхолдери-роботодавці: Л.І. Дмитришин, д-р економ. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника; І.Є. Журба, д-р економ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму Хмельницького національного університету; В.І. Єлейко, д-р економ. наук, професор Львівського торговельно-економічного університету; Ю.С. Хомош, канд. економ. наук, доцент, голова циклової комісії економіки підприємства та інформаційних технологій Дрогобицького коледжу нафти і газу; Л.В.Касій, колишня випускниця кафедри; А.О.Лучаківський, канд. економ. наук, голова циклової комісії економічних дисциплін Самбірського технікуму економіки та інформатики, колишній аспірант кафедри; банк “Львів”; В.М. Кондзьолка, директор КУ “Інститут міста Дрогобича”; С.В. Кондур, директор ТзОВ “Неском”.

  Завідувач кафедри економіки та менеджменту, д-р економ. наук, професор Б.Ю. Кишакевич ознайомив учасників відеоконференції з особливостями цьогорічної освітньо-наукової програми, розказав як було враховано побажання та рекомендації здобувачів і зовнішніх стейкхолдерів під час формування програмних результатів навчання та переліку компонентів освітньо-наукової програми 2020 року. Професор Л.І. Дмитришин відзначила відповідність навчального плану завданням освітньо-наукової програми та позитивно охарактеризувала збільшення кількості дисциплін у вибіркових блоках. Професор І.Є. Журба підкреслив наявність достатньої кількості кредитів на вивчення іноземних мов та розказав про механізм формування індивідуальної освітньої траєкторії аспірантів у Хмельницькому національному університеті. Доцент Ю.С. Хомош відзначив, що програмні результати навчання, які передбачено в освітній програмі, забезпечують здатність комплексно та методично правильно проводити наукові дослідження, реалізовувати на практиці результати наукових досліджень і впроваджувати їх у навчальний процес. Л.В. Касій наголосила, що випускники кафедри економіки та менеджменту Дрогобицького університету, які працюють у Самбірському технікумі економіки та інформатики, мають високий рівень професійної підготовки та вказала на доцільність врахування в освітній програмі такої сучасної тенденції  розвитку суспільства як цифрофізації економіки. С.В. Кондур відзначив, що були враховані його рекомендації, висловлені на “круглому столі” 22 січня 2020 року, стосовно збільшення кількості освітніх компонентів, які повинні забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання. Аспірантка І.В. Партика теж наголосила, що в освітньо-науковій програмі 2020 року було враховано побажання здобувачів стосовно збільшення кількості предметів у вибіркових блоках.

  Інші стейкхолдери вказали на конкретні навички і вміння, які вони хотіли б бачити у випускників освітньо-наукової програми, наголосили на врахуванні кафедрою економіки та менеджменту пропозицій і рекомендацій, сформульованих стейкхолдерами на попередніх зустрічах та “круглих столах”, і висловили готовність до подальшої співпраці.

  Всім учасникам відеоконференції було запропоновано взяти участь в анкетуванні щодо вдосконалення освітньої-наукової програми “Економіка”.