Меню

«

»

19 квітня 2016 р. відбулося засідання вченої ради університету

Вчена рада розглянула питання про підсумки атестації інституту музичного мистецтва та підсумки комплексної перевірки спортивного клубу, затвердила „Положення про порядок проведення виборів ректора університету”, „Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора університету”, „Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора університету”, „Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора університету”, „Положення про обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора університету”, „Порядок організації роботи офіційних спостерігачів на виборах ректора університету”. Крім того, було рекомендовано до друку 8 збірників наукових праць, 5 монографій, 28 навчально-методичних посібників і 3 навчальні програми. Вчена рада також затвердила зразок академічної довідки, форми дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра та додатків до них для випускників 2016 р.