Меню

«

»

Розширення горизонтів освітніх досліджень

15 жовтня ц.р. у Києві в Комітеті Верховної ради України з питань науки і освіти відбулася зустріч Голови Комітету Л. Гриневич з представниками ініціативної групи зі створення Української асоціації дослідників освіти проф. С.Щудло (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), проф. О. Заболотної (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини) і д.пед.н. О. Ковальчук (Луцький національний технічний університет).

Учасники зустрічі ознайомили з кроками зі створення Української асоціації дослідників освіти як підструктури Європейської асоціації дослідників освіти, президент якої Тео Вабельс у вересні цього року підтвердив готовність прийняти український осередок з центром у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка у члени Європейської асоціації і надав статус «асоційованого члена» на чотирирічний період.

Предметом обговорення була стратегія формування Асоціації національного рівня, яка була б, перш за все, орієнтованою на прикладні дослідження в освітній галузі і наближення українських наукових розробок до міжнародних стандартів.

Українська асоціація дослідників освіти (Ukrainian Educational Research Association) – добровільне наукове об’єднання дослідників в галузі освіти, засноване з метою підвищення компетентності дослідників та якості освітніх досліджень.

Своїми завданнями організація бачить:

  • налагодження міждисциплінарної наукової співпраці у галузі освіти;
  • залучення експертів та випускників міжнародних програм для проведення тренінгів з підготовки та проведення більш якісних досліджень у галузі освіти;
  • інтеграція наукових осередків дослідників у галузі освіти для подачі на грантові проекти;
  • проведення конференцій та видання рецензованого журналу;
  • сприяння збільшенню кількості наукових публікацій у закордонних рецензованих журналах з питань освіти.

Для налагодження партнерських зв’язків попередньо було проведено зустрічі з представниками міжнародних організацій, які реалізують в Україні дослідницькі програми у сфері освіти та науки, зокрема Британської ради, Американської ради, Офісу «Erasmus+» в Україні, Фонду «Відродження», програм «Фулбрайт», «IREX», «GoGlobal», сконтактували з представниками регіональних аналітичних освітніх центрів тощо.

Новый рисунок