Меню

«

»

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету:

Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
IV
рівень акредитації
Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників університету:

завідувача кафедри (докт.наук):

педагогіки та методики початкової освіти

професора кафедри (докт.наук):

– філософії імені Валерія Григоровича Скотного

– методики викладання іноземних мов – 0,5 ставки

– інформатики та обчислювальної математики – 0,35 ставки

– інформаційних систем та технологій – 0,1 ставки

– здоров`я людини та фізичної реабілітації – 0,5 ставки

професора кафедри (канд.наук):

педагогіки   та методики початкової освіти – 0,5 ставки

доцента кафедри (канд.наук):

–         української мови – 0,4 ставки

–         української мови – 0,25 ставки

–         української мови – 0,25 ставки

–         української літератури та теорії літератури

–         української літератури та теорії літератури -0,5 ставки

–         світової літератури та славістики – 0,7 ставки

–         культурології та українознавства – 0,25 ставки

–         музикознавства та фортепіано -0,3 ставки

– методики музичного виховання та диригування – 0,25 ставки

– народних музичних інструментів та вокалу

– біології та хімії -0,75 ставки

– біології та хімії -0,25 ставки

– біології та хімії -0,25 ставки

– біології та хімії -0,25 ставки

– менеджменту та адміністрування – 0,5 ставки

– менеджменту та адміністрування– 0,25 ставки

– практики англійської мови – 0,8 ставки

– практичної психології – 0,25 ставки

– практичної психології – 0,25 ставки

– інформаційних систем та технологій – 0,25 ставки

– анатомії, фізіології та валеології – 0,25 ставки

– філологічних дисциплін та методики їх викладання

– здоров`я людини та фізичної реабілітації – 0,5 ставки

здоров`я людини та фізичної реабілітації – 0,25 ставки

– фізичного виховання – 0,25 ставки

старшого викладача кафедри(канд.наук):

– всесвітньої історії – 0,1 ставки

– психології

– практики англійської мови – 0,5 ставки

– правознавства, соціології та політології – 0,25 ставки

– правознавства, соціології та політології – 0,1 ставки

старшого викладача кафедри:

української мови – 0,25 ставки

– української мови – 0,25 ставки

– української літератури та теорії літератури – 0,65 ставки

– культурології та українознавства

– педагогіки та методики початкової освіти – 0,5 ставки

– германських мов та перекладознавства – 0,8 ставки

– романської філології та компаративістики – 0,75 ставки

– романської філології та компаративістики – 0,9 ставки

– романської філології та компаративістики – 0,5 ставки

– інформатики та обчислювальної математики

– музикознавства та фортепіано

– музикознавства та фортепіано– 0,8 ставки

– методики музичного виховання та диригування – 0,75 ставки

– методики музичного виховання та диригування – 0,25 ставки

– фізичного виховання – 2,0 ставки

– біології та хімії – 0,5 ставки

– економічної кібернетики та інноватики – 0,2 ставки

– соціальної педагогіки та корекційної освіти – 0,75 ставки

– менеджменту та адміністрування – 0,3 ставки

– практики англійської мови – 0,8 ставки

– мовної та міжкультурної комунікації – 0,3 ставки

– народних музичних інструментів та вокалу – 0,5 ставки

– народних музичних інструментів та вокалу – 0,25 ставки

– практичної психології – 0,5 ставки

– філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі – 0,8 ставки

– філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі – 0,3 ставки

– здоров`я людини та фізичної реабілітації – 0,5 ставки

викладача кафедри:

– української літератури та теорії літератури – 0,25 ставки

– культурології та українознавства

– культурології та українознавства – 0,25 ставки

– культурології та українознавства – 0,1 ставки

– філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного – 0,25 ставки

– філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного – 0,2 ставки

– філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного – 0,2 ставки

– германських мов та перекладознавства – 0,5 ставки

– германських мов та перекладознавства – 0,2 ставки

– романської філології та компаративістики – 0,4 ставки

– романської філології та компаративістики – 0,3 ставки

– романської філології та компаративістики – 0,4 ставки

– романської філології та компаративістики – 0,3 ставки

– романської філології та компаративістики – 0,2 ставки

– методики викладання іноземних мов – 0,25 ставки

– методики викладання іноземних мов – 0,2 ставки

– практики німецької мови – 0,6 ставки

– практики німецької мови – 0,5 ставки

– практики німецької мови – 0,25 ставки

– математики – 0,1 ставки

– загальної фізики – 0, 25 ставки

– музикознавства та фортепіано– 0,2 ставки

– методики музичного виховання та диригування – 0,5 ставки

– методики музичного виховання та диригування – 0,5 ставки

– соціальної педагогіки та корекційної освіти – 0,25 ставки

– практики англійської мови – 0,5 ставки

– практики англійської мови – 0,4 ставки

– практики англійської мови – 0,4 ставки

– практики англійської мови – 0,4 ставки

– практики англійської мови – 0,4 ставки

– практики англійської мови – 0,4 ставки

– практики англійської мови – 0,3 ставки

– практики англійської мови – 0,3 ставки

– практики англійської мови – 0,3 ставки

– практики англійської мови – 0,3 ставки

– практики англійської мови – 0,3 ставки

– мовної та міжкультурної комунікації- 2,0 ставки

– мовної та міжкультурної комунікації – 0,25 ставки

– мовної та міжкультурної комунікації – 0,6 ставки

– мовної та міжкультурної комунікації – 0,25 ставки

– мовної та міжкультурної комунікації – 0,1 ставки

– інформаційних систем та технологій – 0,25 ставки

– економічної кібернетики та інноватики – 0,1 ставки

– економічної кібернетики та інноватики – 0,1 ставки

– економічної кібернетики та інноватики – 0,1 ставки

– спортивних дисциплін та методики їх викладання – 2,0 ставки

– спортивних дисциплін та методики їх викладання – 0,5 ставки

– спортивних дисциплін та методики їх викладання – 0,25 ставки

– фізичного виховання – 0,5 ставки

– фізичного виховання – 0,4 ставки

– фізичного виховання – 0,2 ставки

– народних музичних інструментів та вокалу – 0,25 ставки

– народних музичних інструментів та вокалу – 0,25 ставки

– практичної психології – 0,9 ставки

– практичної психології – 0,9 ставки

– практичної психології – 0,8 ставки

– практичної психології – 0,5 ставки

– практичної психології – 0,4 ставки

– практичної психології – 0,25 ставки

– практичної психології – 0,25 ставки

– теорії та методики фізичного виховання – 2,0 ставки

– теорії та методики фізичного виховання – 0,25 ставки

– екології та географії – 0,6 ставки

 

Вимоги до претендентів: наявність відповідного наукового ступеня і/або вченого звання, повна вища освіта за профілем кафедри.

Документи (заяву на ім`я ректора, заповнений особовий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 4 см x 6 см, список наукових праць та винаходів, інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів, завірені ксерокопії: паспорта (с.1, 2 і 11), трудової книжки, документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання

подавати або надсилати на адресу: навчально-методичний відділ (кім.26), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100.

Працівники університету подають тільки заяву, список наукових праць та винаходів, ксерокопію документа про стажування або звіту зі стажування (протягом періоду попереднього контракту), комплексний звіт визначеної форми про роботу протягом попереднього контракту. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад зазначені в наказах ректора університету № 376 від 18.07.11 р. та № 435 від 12.09.11 р «Про затвердження «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка».

Контактний телефон: 2-20-48.

Термін подачі документів – до 15 серпня включно.