Меню

«

»

Оголошується конкурс

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

IV рівень акредитації

 

Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

науково-педагогічних працівників університету:

професора кафедри (докт.наук):

– загальної педагогіки та дошкільної освіти – 0,25 ставки

– екології та географії – 0,25 ставки

доцента кафедри (канд.наук):

– загальної педагогіки та дошкільної освіти – 0,25 ставки

– загальної педагогіки та дошкільної освіти – 0,25 ставки

– теоретичної та прикладної економіки – 0,25 ставки

– машинознавства та основ технологій – 0,25 ставки

– правознавства, соціології та політології – 0,1 ставки

– практичної психології – 0,25 ставки

старшого викладача кафедри(канд.наук):

– біології та хімії – 0,25 ставки

– інформатики та обчислювальної математики – 0,25 ставки

– мовної та міжкультурної комунікації – 0,25 ставки

старшого викладача кафедри:

– інформаційних систем та технологій – 0,25 ставки

викладача кафедри(канд.наук):

– практики німецької мови – 0,25 ставки

викладача кафедри:

– загальної педагогіки та дошкільної освіти – 0,25 ставки

– загальної педагогіки та дошкільної освіти – 0,25 ставки

– культурології та українознавства – 0,25 ставки

– романської філології та компаративістики – 0,25 ставки

– правознавства, соціології та політології – 0,25 ставки

– інформаційних систем та технологій – 0,25 ставки

 

Вимоги до претендентів: наявність відповідного наукового ступеня і/або вченого звання, повна вища освіта за профілем кафедри.

Документи (заяву на ім`я ректора, заповнений особовий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 4 см x 6 см, список наукових праць та винаходів, інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів, завірені ксерокопії: паспорта (с.1, 2 і 11), трудової книжки, документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання

подавати або надсилати на адресу: навчально-методичний відділ (кім.26), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100.

Працівники університету подають тільки заяву, список наукових праць та винаходів, ксерокопію документа про стажування або звіту зі стажування (протягом періоду попереднього контракту), комплексний звіт визначеної форми про роботу протягом попереднього контракту. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад зазначені в наказах ректора університету № 376 від 18.07.11 р. та № 435 від 12.09.11 р «Про затвердження «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка».

Контактний телефон: 2-20-48.

Термін подачі документів – до 25 вересня включно.