Меню

«

»

Оголошення на заміщення вакантних посад

 Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка

IV рівень акредитації

 

Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

науково-педагогічних працівників університету:

1

 • декана історичного факультету
 • декана біологічного факультету

Претенденти на посаду декана факультету повинні мати науковий ступінь та/або вчене(почесне) звання відповідно до профілю факультету.

2

завідувача кафедри (докт.наук):

 • германських мов та перекладознавства

завідувача кафедри (канд.наук):

 • соціальної педагогіки та корекційної освіти

професора кафедри (докт.наук):

 • філософії імені Валерія Григоровича Скотного – 0,5 ставки
 • германських мов та перекладознавтва – 2,0 ставки

професора кафедри (канд.наук):

 • філософії імені Валерія Григоровича Скотного
 • загальної педагогіки та дошкільної освіти

доцента кафедри (канд.наук):

 • української мови
 • української літератури та теорії літератури
 • загальної педагогіки та дошкільної освіти
 • психології
 • практичної психології – 2,0 ставки
 • всесвітньої історії – 0,85 ставки
 • всесвітньої історії – 0,8 ставки
 • філософії імені Валерія Григоровича Скотного – 2,0 ставки
 • правознавства, соціології та політології
 • правознавства, соціології та політології – 0,65 ставки
 • германських мов та перекладознавства – 0,8 ставки
 • германських мов та перекладознавства – 0,4 ставки
 • романської філології та компаративістики
 • практики німецької мови – 0,55 ставки
 • мовної та міжкультурної комунікації
 • мовної та міжкультурної комунікації – 0,7 ставки
 • мовної та міжкультурної комунікації – 0,9 ставки
 • мовної та міжкультурної комунікації – 0,45 ставки
 • мовної та міжкультурної комунікації – 0,2 ставки
 • теоретичної та прикладної економіки
 • теоретичної та прикладної економіки – 0,5 ставки
 • теоретичної та прикладної економіки – 0,5 ставки
 • математики та методики викладання математики початкового навчання – 2,0 ставки
 • культурології та українознавства – 0,25 ставки
 • культурології та українознавства
 • філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковії школі
 • педагогіки та методики початкової освіти
 • математики
 • математики – 0,7 ставки
 • інформатики та обчислювальної математики
 • загальної фізики – 0,7 ставки
 • машинознавства та основ технології – 0,5 ставки
 • машинознавства та основ технологій – 0,5 ставки
 • методики трудового та професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва
 • методики музичного виховання та диригування
 • біології та хімії – 0,75 ставки
 • біології та хімії – 0,75 ставки

доцента кафедри :

 • методики музичного виховання та диригування – 0,6 ставки
 • народних музичних інструментів та вокалу
 • народних музичних інструментів та вокалу- 0,7ставки

старшого викладача кафедри(канд.наук):

 • германських мов та перекладознавства

 

Вимоги до претендентів: наявність відповідного наукового ступеня і/або вченого звання, повна вища освіта за профілем кафедри.

Документи (заяву на ім`я ректора, заповнений особовий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 4 см x 6 см, список наукових праць та винаходів, інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів, завірені ксерокопії: паспорта (с.1, 2 і 11), трудової книжки, документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання

подавати або надсилати на адресу: навчально-методичний відділ (кім.26), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100.

Працівники університету подають тільки заяву, список наукових праць та винаходів, ксерокопію документа про стажування або звіту зі стажування (протягом періоду попереднього контракту), комплексний звіт визначеної форми про роботу протягом попереднього контракту. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад зазначені в наказах ректора університету № 334 від 15.06.12 р., № 483 від 18.10.12 р. та № 588 від 29.11.13 р «Про затвердження «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка».

Контактний телефон: 2-20-48.

 

Термін подачі документів – до 11 червня включно.