Меню

«

»

Нові наукові видання кафедри української літератури та теорії літератури

Шалата-Барна Ірина. Україну вмів у слово перелити: Студії над творчістю Теодосія Осьмачки. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 192 с.

dp8Ця книжка – про українського письменника унікального таланту і стражденної долі Теодосія (Тодося) Осьмачку (1895-1962), творчість якого ділиться на вітчизняний та еміграційний періоди. В Україні від початку 1930-х років до кінця радянського режиму його прізвище годі було й згадувати.

Життєво-творчий шлях Т. Осьмачки, у цьому зв’язку, вивчений недостатньо. Книжка І. Шалати-Барни, основана на тематичних публікаціях дослідниці за останнє приблизно деся­тиліття, додає нові суттєві штрихи до характеристики цього видатного художника слова.

 Дмитрів Ірина. Дискурс християнської символіки: творчість українських католицьких письменників : монографія. – Дрогобич : 2016. – 264 с.

У монографії вперше в українському літературознавстві висвітлено християнський символ як один з елdp9ементів функціонування sacrum-у в західноукраїнській поезії 20-30-х рр. У праці проаналізовано особливості християнської символіки в поетикальній системі творчості українських поетів католицької групи „Логос”, а також у творчості Богдана-Ігоря Антонича. До наукового обігу повернено маловідомі та невивчені твори поетів-„логосівців”.