Меню

«

»

Міжнародний науково-практичний семінар

7 вересня лабораторія педагогічної творчості провела науково-практичний семінар на тему „Підготовка педагогів до виховної роботи в Україні та Польщі”. У роботі семінару взяли участь професорсько-викладацький склад кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, магістри, науковці Університету Марії Кюрі-Складовської (Люблін, Польща): Рената Беднаж-Гжибек (доктор, ад’юнкт кафедри історії виховання та порівняльної педагогіки) і Мажена Окраса (доктор, ад’юнкт кафедри міжкультурної освіти). У межах семінару відбулися обмін думками щодо підготовки студентів в українських і польських університетах. Особлива увага звернута на підготовку до виховної роботи в аудиторний та позаудиторний час, організацію та проходження практики (проф. М. Чепіль, проф. О. Кобрій, доц. Н. Дудник, доц. О. Карпенко, доц. А. Федорович). Семінар проводився з використанням сучасної відеотехніки та на основі міжособистісного спілкування учасників.