Меню

«

»

Міжнародна наукова конференція

130 – 31 березня 2016 р. кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти, лабораторія педагогічної творчості провела Міжнародну наукову конференцію «Виховання у контексті цивілізаційних процесів: вітчизняний і зарубіжний досвід». У форумі взяло участь 117 науковців з Польщі, Австрії, Білорусі, України. Виступи учасників торкалися питань виховання дітей та молоді у вітчизняній педагогічній думці, опіки і виховання дітей в історичному та антропологічному вимірі, теоретико-методичних засад підготовки педагога до виховної роботи в контексті трансформаційних суспільних процесів, психолого-педагогічних засад виховання дітей у різних соціальних інституціях, проблем виховання дітей та молоді в умовах євроінтеграції.

До конференції підготовлено  два випуски фахового видання «Людинознавчі студії», англомовна колективна монографія “In the Sphere of Education and Artistic Work” (за ред. М. Чепіль, А. Жуковської, О. Карпенко), в якій представлено результати досліджень вчених з України, Польщі та Білорусі. Монографія присвячена надзвичайно важливим для людини сферам життя – освіті, вихованню, розвитку людини в полікультурному просторі, педагогічному супроводу в процесі сприяння прояву творчості. Зацікавлення у гостей і учасників конференції викликала й виставка праць педагогів кафедри загальної педагогіки та дошкільної, а також художніх робіт студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта». На завершення Міжнародної конференції виступив мистецький колектив «Джерело» Інституту музичного мистецтва, який презентував добірку українських народних пісень.

Робота конференції завершилися, надавши її учасникам нового імпульсу до наукового пошуку в царині педагогіки, історії педагогіки, дошкільної педагогіки та фахових методик.