Меню

«

»

Дрогобицькі науковці на зустрічі Ради Європейської асоціації дослідників освіти у Німеччині

18 – 19 березня 2016 р. у Берліні відбулася зустріч членів Ради Європейської асоціації дослідників освіти (EERA), в якій взяли участь проф. С. Щудло як керівник Української асоціації дослідників освіти (UERA), створеної на базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, та віце-керівник проф. О. Заболотна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). На зустрічі обговорювалися питання діяльності EERA та національних асоціацій, які представляли у Берліні їхні керівники з майже тридцяти європейських країн.

Під час дводенної зустрічі питання Української асоціації дослідників освіти розглядалися тричі. Рада EERA заслухала звіт представників України про становлення Асоціації та напрями її діяльності і відзначила швидкий прогрес у розви

Зліва направо: заступник керівника Української асоціації дослідників освіти проф. О. Заболотна, Президент Європейської асоціації дослідників освіти проф. Т. Ваббельс, керівник Української асоціації дослідників освіти проф. С. Щудло

Зліва направо: заступник керівника Української асоціації дослідників освіти проф. О. Заболотна, Президент Європейської асоціації дослідників освіти проф. Т. Ваббельс, керівник Української асоціації дослідників освіти проф. С. Щудло

тку. На основі представлених результатів та обговорення було прийнято рішення про те, що статус асоційованого члена EERA переходить від Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка як індивідуального члена до новоствореної Української асоціації дослідників освіти з центром у Дрогобичі.

Також Радою розглянуто та схвально оцінено заявку ДДПУ на проведення літньої школи EERA, однак зважаючи на неповне членство України в міжнародній структурі та нестабільну ситуацію в країні, перевагу надано одному з чеських університетів, а до заявки України рада повернеться за деякий час.

Наголошувалось, що членство в міжнародній асоціації дає можливість участі у грантових проектах, доступ до європейських періодичних освітніх видань, можливість публікації у престижних європейських виданнях, участі у наукових заходах, сприяє налагодженню міжнародної наукової комунікації тощо.