Меню

«

»

Відбулася ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція

 Відбулася ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи»

 

26 – 27 березня 2015 р. у Дрогобицькому державному педагогічному університету ім. Івана Франка відбулася ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи».

У роботі конференції взяли участь 267 учених, у тому числі: з України (260), Росії (1), Польщі (3), Литви (1), Казахстану (1), Китаю (1), які представляли 69 вищих та десятки початкових навчальних закладів України та зарубіжжя.

Відбулася ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція 1

На пленарному засіданні із вітальною адресою до присутніх звернулася голова оргкомітету, доктор філософських наук, професор, ректор Надія Скотна. Із доповідями виступили Володимир Галик (кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії, заступник декана з науки та міжнародних зв’язків історичного факультету), Мирон Цайтлер (кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та географії), Ореста Карпенко (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти), Юрій Медведик (доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івані Франка).

Конференція працювала за секціями біологія, екологія та охорона навколишнього середовища, історія, мистецтвознавство, економіка, педагогіка, психологія, природничі науки, філологія. Поза програмою конференції учасники конференції мали змогу послухати пізнавальний виступ доктора філософських наук, професора кафедри філософії ім. В. Г. Скотного Тетяни Іванівни Біленко на тему: «Мовленнєва оснащеність сучасника: об’єктивні та суб’єктивні чинники». Наступний день конференції був присвячений виступам студентів.

Значну зацікавленість викликали доповіді, які розкривали актуальні питання з гуманітарних суспільно-природничих наук. Проведено широке обговорення отриманих результатів та виокремлено основні проблеми досліджені того чи іншого напрямку у рамках реалізації співпраці Ради молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка з іншими навчальними та науковими закладами України, а також та партнерів із закордону.

На закінчення пленарного засідання концертну програму учасникам презентували студенти Інститут музичного мистецтва, лауреати Всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Конференція відбулась завдяки активній діяльності Голови ради молодих вчених університету Василя Ільницького (кандидата історичних наук, доцента кафедри нової та новітньої історії України), Андрія Душного (заступника голови, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри народних музичних інструментів та вокалу, член-кореспондента МАНПО, заслуженого діяча естрадного мистецтва України), Івана Зимомрі (доктора філологічних наук, професора кафедри германських мов та перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, в.о. завідувача кафедри теорії та практики перекладу ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

Відбулася ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція 2

В процесі конференції розглянуто актуальні питання розвитку сучасної освіти і науки; виявлено та апробовано новітні методики навчально-виховної діяльності та викладання, теоретичного осмислення перспектив розвитку сучасної освіти та науки в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів.

Рішенням президії конференції рекомендується досягати глибшого та ціліснішого наукового осмислення новітніх тенденцій у теорії та практиці навчально-виховного процесу; більше уваги приділяти питанням розробки методів, організаційних форм та дидактичних засобів розвитку дослідницьких умінь і здібностей, формування інноваційності мислення майбутніх педагогів у процесі вивчення спеціальних навчальних дисциплін, науково-дослідницької роботи та позааудиторної навчально-виховної діяльності.