Меню

«

»

Всеукраїнська науково-практична

15 – 16 квітня ц. р. проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію за міжнародною участю „Дитинство в соціально-педагогічному дискурсі”. Організовано презентацію науково-методичних праць викладачів кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, художніх робіт студентів спеціальності „Дошкільна освіта”, проведено святкову академію з нагоди 75-річчя кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. До конференції видано фаховий збірник наукових праць „Людинознавчі студії”, англомовний збірник наукових праць “Around the care and upbringing of pedagogical reflection” (за ред. О.Карпенко, Т. Парчевської), нарис „Педагоги творять майбутнє…” і бібліографічний покажчик „Освіта і виховання у дослідженнях науковців кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицькогого державного педагогічного університету імені Іввана Франка (1991 – 2014 рр.)” (М.Чепіль), спецвипуск газети „Франківець”,

На адресу кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти надійшли вітання від НАПН України, АН ВО України, 21 вищого навчального закладу України та зарубіжних партнерів.