Меню

«

»

Викладачі політології-співавтори політологічних видань

ВИКЛАДАЧІ ПОЛІТОЛОГІЇ – СПІВАВТОРИ СЛОВНИКІВ

СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ

У видавництві «Новий Світ – 2000» за загальною редакцією док. політ. наук Н. Хоми видані енциклопедичні словники-довідники «Новітня політична лексика: неологізми, оказіоналізми та інші новотвори», (Львів, 492 с. ) та «Сучасна політична лексика» (Львів, 396 с., понад 1200 термінів).