Меню

Технічної механіки та міцності матеріалів (НДЛ ТМММ)

Науковий керівник – доцент кафедри машинознавства та основ технологій, кандидат технічних наук, доцент Лужецький Василь Степанович.

Основний напрям наукових досліджень: механіка деформівного твердого тіла.

Лабораторія створена у квітні 2013 року.

Головні завдання лабораторії:

  • вирішення науково-технічних проблем, пов’язаних з експлуатаційними пошкодженнями елементів систем тривалої експлуатації;
  • проведення експериментальних досліджень міцності та тріщиностійкості конструкційних матеріалів елементів технологічних та технічних систем і розробка розрахункових методів оцінки їхньої безпечної експлуатації;
  • розробка експертних систем для оцінювання експлуатаційної пошкоджуваності лінійно-видовжених елементів конструкцій відповідальних промислових об’єктів;
  • проведення аналітико-прикладних досліджень напружено-деформованого стану елементів конструкцій технологічних та технічних систем;
  • визначення та уточнення факторів взаємозв’язку між критеріями і ризиками руйнування та умовами безпечної експлуатації в реальних умовах елементів об’єктів тривалої експлуатації.

 Лабораторія співпрацює із: Фізико-механічним інститутом ім. Г. В. Карпенка НАН України, Національним університетом “Львівська політехніка”, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Жешувським університетом (Польща).

Наукові результати публікуються у фахових вітчизняних та зарубіжних науково-технічних виданнях: “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, ”Машинознавство”, ”Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла”, ”Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій”, “Materials Science”, “Machines, technologies, materials”, “Eastern-European Journal of Enterprise Technologies”, “European Applied Sciences”.