Меню

Хімії, екології та нетрадиційних джерел енергії (НДЛ ХЕНДЕ)

Науково дослідна лабораторія хімії, екології та нетрадиційних джерел енергії

Керівник: Гвоздецька Г. В., доцент, канд. хім.. наук, доцент

Напрями діяльності:

          організація на наукових засадах пошукових робіт в галузі хімії, екології та нетрадиційних джерел енергії ;

          формування наукової школи з хімії та спеціальних біохімічних дисциплін;

          поглиблення фахової підготовки студентів біологічного факультету;

          налагодження зв’язків з підприємствами та академічними інституціями.

Тематика наукових досліджень у 2010-2015 р. р.

          виявлення та опис місцезнаходження природних джерел гірських районів Львівщини,

          вивчення їх географічного положення.

          проведення аналізу їх екологічного стану

          визначення хімічного складу досліджуваних природних джерел з метою використання як резерву питної води.

Історична довідка

Науково-дослідна лабораторія хімії, екології та нетрадиційних джерел енергії ( НДЛ ХЕНДЛ) створена наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ) № 8-кн від 12. 04. 2007р. з метою виконання науково-дослідних пошукових робіт в галузі хімії та екології.

Головними завданнями лабораторії є:

          створення інформаційної бази даних з досліджуваних проблем згідно перспективного плану наукової роботи кафедри хімії;

          публікація наукових статей за результатами наукових досліджень;

          участь у науково-технічних форумах за тематикою досліджень;

          надання можливості студентам та аспірантам ДДПУ займатись науково-дослідницькою діяльністю з хімії та екології.

      Співробітники:

1. Старчевський Михайло Казимирович, професор, доктор хім. наук, ст. наук. спів.

2. Кропивницька Лілія Михайлівна, зав. кафедри хімії, к.т.н.;

3. Прийма Андрій Мирославович, доцент, к. т. н., доцент

4. Брюховецька Ірина Володимирівна,  доцент, к. х. н.

5. Гида Володимир Михайлович, ст. викладач, к.х.н., ст.. наук. спів.

Анотовані дані за 2011-2012 р.р.  із теми: «Дослідження хімічного складу природних джерел гірських районів Львівщини та їх вибірковий моніторинг».

а) мета та предмет дослідження: досліджено та описано місцезнаходження природних джерел гірських районів Львівщини, зокрема, Дрогобицького, Сколівського, Самбірського, Старосамбірського та Турківських районів, та проаналізовано їх екологічний стан на основі попередніх хімічних аналізів;

б) суть процесу дослідження полягає в проведенні аналізу екологічного стану та географічного положення природних джерел гірських районів Львівщини та визначення їх мінерального складу ;

в) основні наукові (науково-технічні) результати роботи: підібрано та опрацьовано методики якості води згідно ДСТУ та ДСанПіН 2.2.4-171-10. До хімічних показників безпечності та якості питної води належать: 1. Органолептичні показники: запах при 20 та 60 оС (бали), забарвленість (градуси), каламутність (одиниця каламутності), смак та присмак (бали); 2. Фізико-хімічні показники: а) неорганічні компоненти: водневий показник (одиниці рН), залізо загальне (мг/дм3), загальна жорсткість (ммоль/дм3), марганець (мг/дм3), мідь (мг/дм3), поліфосфати (мг/дм3), сульфати (мг/дм3), сухий залишок (мг/дм3), хлор залишковий вільний (мг/дм3), хлориди (мг/дм3), цинк (мг/дм3); б) органічні компоненти: хлор залишковий зв’язаний  (мг/дм3); 3. Санітарно-токсичні показники: а) неорганічні компоненти: амоній (мг/дм3), алюміній (мг/дм3), діоксид хлору (мг/дм3), кадмій (мг/дм3), кремній (мг/дм3), миш’як (мг/дм3), молібден (мг/дм3), натрій (мг/дм3), нітрати (мг/дм3), нітрити (мг/дм3), фториди (мг/дм3);

г) економічний, соціальний ефект результати дослідження можуть бути враховані при оцінці екологічного стану  природних джерел гірських районів Львівщини ( зокрема Дрогобицького, Сколівського, Самбірського, Старосамбірського та Турківських районів) і дадуть можливість скласти санітарно-гігієнічний паспорт на кожне джерело, а також можуть бути використані населенням для задоволення господарсько-побутових потреб.

Співпраця з установами НАН України, АПН України та іншими.

 

Національний університет «Львівська політехніка»

кафедра аналітичної хімії, кафедра хімічної інженерії

Тематика співпраці Результати співпраці
Визначення якості мінеральних вод та рекомендації щодо їх використання Проводяться сумісні дослідження та спільні публікації за результатами

 

Керівник                                 _________________                   Гвоздецька Г. В.