Меню

Теоретичної та експериментальної екології (НДЛ ТЕЕ)

Керівник:Цайтлер Мирон Йосифович, доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук, доцент.

Напрями діяльності, тематика досліджень:

Дослідження техногенних екосистеми Бориславського нафтового, озокеритового родовищ, хвостосховищСтебницького ДГХП «Полімінерал».

Вивчення впливу рекреаційного навантаження на природні екосистеми.

Популяційні дослідження природних та антропогеннозмінених фітоценозів.

Біологічна рекультивація техногенних субстратів.

Екологічний моніторинг.

Екологічна та природоохоронна освіта, виховання, пропаганда.

 

Історична довідка:

Cтворення НДЛ ТЕЕ було логічним продовженням розвитку екологічного і прироодоохоронного напряму у Дрогобицькому університеті та регіоні Дрогобицької урбоагломерації.З дев’яностих років минулого століття у регіоні Дрогобицької агломерації відбуваються процеси згортання промисловості та усвідомлення пріоритетності природоохоронної діяльності. Започаткування екологічного напряму у Дрогобицькому державному педагогічному університеті пов’язане зі створенням факультету біології у 1998 році. І ось у 2004 році на біологічну факультеті ДДПУ створюється НДЛ ТЕЕ з двома штатними працівниками. На базі новоствореної лабораторії розгортаються різносторонні екологічні дослідження. У 2007 році у ДДПУ створюється кафедра екології у структуру якої включена НДЛ ТЕЕ.У 2008 році лабораторія стає структурним підрозділом створеногоукраїно-бельгійськогоЦентру екології та здоров’я людини.

 

Співробітники:

Цайтлер Мирон Йосифович, доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук.

Сеньків Віктор Миколайович, доцент кафедри екології, кандидат технічних наук.

Скробач Тарас Богданович, доцент кафедри екології, кандидат сільськогосподарських наук.

Кучманич Неля Генадіївна, викладач кафедри екології.

Бриндзя Ірина Володимирівна, викладач кафедри екології.

Сащук Людмила Зіновіївна, викладач кафедри екології.

Основні результати.

 

Бориславське озокеритове родовище

Виконувався проект Міністерства освіти і науки України за рахунок фінансування видатків державного бюджету „Розробка методів рекультивації відвалів озокеритовидобутку Бориславського родовища” на 2009-2010 рр. У процесі виконання проекту визначено екотопічні параметри відвалів озокеритовидобутку – рельєф, мікрокліматичні показники, гранулометричний та хімічний склад субстрату. Вивчено таксономічну, синтаксономічну, біоморфологічну, екологічну структуру існуючої флори відвалів. Визначено  стадії природного заростання відвалів. Створено експериментальні модельні меліоративні ділянки рекультивації терикону. Засаджено культури деревно-чагарникової флори автохтонних та інтродукованих видів. Проведено вивчення їх стійкості, встановлено перелік чутливих та толерантних до відвальної породи видів рослин. Визначено їх таксономічні, біоморфологічні та екологічні параметри.

Бориславське нафтове родовище

Вивчено вплив нафтових забруднень на екосистеми. Зроблено оцінку антропогенних змін природного середовища загалом та рослинного покриву зокрема на території Бориславського нафтового родовища. Встановлено видовий склад рослин, зроблено його систематичний, екологічний та біоморфологічний аналізи на забруднених нафтою територіях, виявлено різні стадії їх заростання. Визначено групи стійких до нафтового забруднення видів судинних рослин. Запропоновано шляхи біологічної рекультивації забруднених нафтою територій.

У рамках співпраці між ДДПУ, Дрогобицькою райадміністрацією та кафедрою агроекології Жешувського університету розпочато науково-дослідні розробки рекультивації забруднених сільсько-господарських територій, після техногенної аварії на хвостосховищіСтебницького калійного комбінату.

 

Співпраця з навчальними та науковими установами, організаціями та підприємствами України.

У рамках діяльності лабораторії виконуються спільні завдання з такими установами, організаціями та підприємствами України:

–          кафедрою фізіології рослин та екології Львівського університету імені Івана Франка;

–          Інститутом екології Карпат НАН України;

–          Бориславською міською радою;

–          Трускавецькою міською радою;

–          Дрогобицькою районною державною адміністрацією;

–          Бориславською міською громадською організацією «Екокультура».

 

Міжнародна співпраця.

Лабораторія є структурним підрозділом Україно-Бельгійського центру екології та здоров’я людини.

Міжнародна співпраця здійснюється із:

–          Бельгійською інституцією «DISOP». У рамках співпраці відбувається оснащення лабораторії устактуванням;

–          Жушувським університетом. Реалізується спільний проект за фінансування Євросоюзу„Thescientificenvirionmentintegrationofthe Polish-Ukrainian borderlandarea”

– Швейцарською інституцією «WisentReisen».
Контакти: e-mail  ecology_310@ukr.net