Меню

Регіональний еколого-просвітницький центр (РЕПЦ)

Керівник: Цайтлер Мирон Йосифович, доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук, доцент. 

Напрями діяльності, тематика досліджень:

–          розробка та реалізація проектів у галузях екологічної освіти та природоохоронної інформаційно-просвітницької діяльності;

–          співпраця у рамках екологічних проектів з навчальними закладами регіону, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами масової інформації, вітчизняними та закордонними інституціями;

–          проведення навчально-просвітницьких кампаній (надання консультацій) у галузі природоохоронного законодавства, орхуських вимог, сталого розвитку, громадського екологічного руху;

–          проведення навчально-просвітницьких кампаній (надання консультацій) щодо впровадження у господарську діяльність, моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій (системи очищення комунальних стоків, водопостачання, ресурсозбереження, енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії, екологічно невиснажливий спосіб ведення сільського господарства, озеленення територій тощо);

–          розробка місцевих програм охорони довкілля та моніторингу довкілля;

–          організація конференцій, форумів, семінарів за тематикою діяльності РЕПЦ;

 

Історична довідка:

Cтворення РЕПЦ було логічним продовженням розвитку екологічного і прироодоохоронного напряму у Дрогобицькому університеті та регіоні Дрогобицької урбоагломерації. З дев’яностих років минулого століття у регіоні Дрогобицької агломерації відбуваються процеси згортання промисловості та усвідомлення пріоритетності природоохоронної діяльності. Започаткування екологічного напряму у Дрогобицькому державному педагогічному університеті пов’язане зі створенням факультету біології у 1998 році. У 2007 році у ДДПУ створюється кафедра екології. У 2010 році з’являються нормативні акти, які дають можливість змінити акцент діяльності екологічного напряму у Дрогобицькому педагогічному університеті імені Івана Франка.

1. Галузевий стандарт ГСВО напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, передбачає також підготовку фахівців для роботи в освіті, соціальній та громадській сферах.

2.Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» №2818-VI від 21 грудня 2010 року, який передбачає освітні інструменти як стратегічні напрями реалізації державної екологічної політики. Саме згаданим Законом передбачається створення на базі вищих навчальних закладів регіональні еколого-просвітницькі центри.

 

Співробітники:

Цайтлер Мирон Йосифович, доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук.

Сеньків Віктор Миколайович, доцент кафедри екології, кандидат технічних наук.

Скробач Тарас Богданович, доцент кафедри екології, кандидат сільськогосподарських наук.

Кучманич Неля Генадіївна, викладач кафедри екології.

Бриндзя Ірина Володимирівна, викладач кафедри екології.

Сащук Людмила Зіновіївна, викладач кафедри екології.

 

 

 

Основні результати.

 

Проведено у м.Бориславі соціально-екологічну акцію «Чисте серце – чисте місто»

http://www.youtube.com/watch?v=oIgWBccAUq8

http://www.droginfo.com.ua

Співпраця з навчальними та науковими установами, організаціями та підприємствами України.

У рамках діяльності центру виконуються спільні завдання з такими установами, організаціями та підприємствами України:

–          Бориславською міською радою;

–          Дрогобицькою районною державною адміністрацією;

–          Управлінням освіти Дрогобицького району;

–          Бориславською міською громадською організацією «Екокультура»;

–          Бориславським міським радіо «Радіо-Слово»;

–          Релігійними громадами міста Борислава.

 

Міжнародна співпраця.

Міжнародна співпраця здійснюється із:

–          Україно-Бельгійським центром екології та здоров’я людини

–          Жешувським університетом. Реалізується спільний проект за фінансування Євросоюзу „The scientific envirionment integration of the Polish-Ukrainian borderland area”

– Швейцарською інституцією «Wisent Reisen».