Меню

Нелінійних давачів імені професора Ковальського (НДЛ НД)

1. Спільна науково-дослідна лабораторія нелінійних давачів імені професора Ковальського П.М. Дрогобицького державного педагогічного університету і Науково-виробничого підприємства „Карат”  (м.Львів).

 

2. Керівник лабораторії: Кравців Микола Михайлович, старший науковий співробітник.

 

 3. Напрями діяльності, тематика досліджень:

1. Керамічні матеріали електронної техніки:

Напівпровідникова оксидна кераміка на основі кубічних шпінелей        (Ni, Co, Mn, Cu)3O4 поліфункціонального призначення:

 • ·         розробка новітніх методів відбору керамічних матеріалів з наперед визначеними фізико-хімічними параметрами;
 • ·         комплексне дослідження електрофізичних властивостей, фазового складу та мікроструктури керамічних напівпровідникових композитів;
 • ·         дослідження особливостей термічної модифікації керамічних композицій;
 • ·         експериментальні та теоретичні дослідження міжфазових масообмінних, термоіндукованих, деградаційних процесів в матеріалах, що володіють яскраво вираженим терморезисторним ефектом;
 • ·         дослідження контактних явищ в бінарних системах “кераміка-метал”;
 • ·         дослідження впливу температури та невпеорядкованості структури на величину магніторезистивного ефекту  в керамічних напівпровідникових композитах із структурою шпінелі;
 • ·         розробка терморезисторних елементів поліфункціонального призначення.

 

Напівпровідникова оксидна кераміка на основі титанату барію для пристроїв температурного та струмового захисту електрорадіотехніки:

 • ·         дослідження умов синтезу напівпровідникової ВаТіО3-кераміки з високим значенням додатного температурного коефіцієнту опору в області температури фазового переходу і низькими величинами варісторного ефекту та питомого опору;
 • ·         мікроструктурні дослідження процесів формування кераміки;
 • ·         дослідження механізму донорно–акцепторної компенсації в ВаТіО3-кераміці;
 • ·         розробка позисторів для температурного та струмового захисту радіотехнічних блоків, вузлів тощо.

 

Напівпровідникові і діелектричні композиції для вологочутливих елементів:

 • ·         розробка основ лабораторноі технології виготовлення вологочутливих елементів на основі вище запропонованих композицій;
 • ·         дослідження впливу технологічних параметрів на експлуатаційні характеристики вологочутливих елементів.
 • ·         дослідження фізичних характеристик датчиків на основі систем: Al2O3-MgO, TiO2-V2O5, ZrO2;

 

2. Матеріали оптоелектроніки:

 Фотоелектретні, фотоелектричні і піроелектричні елементи на основі органічних поліциклічних сполук:

 • ·         теоретичне та експериментальне вивчення фотоелектричного стану в фотоелектричних піроелектриках;
 • ·         дослідження експериментальних методів одержання фоточутливих плівок на основі: 4-нітро- 4’-амінодифенілу та акридіну;
 • ·         дослідження фотоелектретного стану в фоточутливому піроелектрику при періодичній зміні світлового потоку і зовнішнього електричного піроелектричного поля;
 • ·         розробка елементів оптичної памяті і перетворювачів оптичних сигналів в електричні, які працюють на основі фотоелектретного стану.

 

4. Історична довідка: Лабораторія була заснована у 1987 році професором Ковальським П.М., який започаткував дослідження фізико-хімічних властивостей керамічних оксидних напівпровідників, матеріалів оптоелектроніки, та виготовлення елементів радіоелектроніки на їх основі.

2 квітня 1999 року спільним наказом за № 81/57 Ректора ДДПУ професора Скотного В.Г. і Генерального директора НВП „Карат” (м.Львів)  професора Ваківа М.М. було створено спільну науково-дослідну лабораторію нелінійних давачів імені професора Ковальського П.М., яка входить у структуру кафедри загальної фізики ДДПУ і відділу 2011 „Відділ аналітичних досліджень і апробацій нових технологій” НВП „Карат”.

5. Співробітники лабораторії:

1. Кравців Микола Михайлович, завідувач лабораторією, старший науковий співробітник.

2. Медвідь Микола Андрійович, старший науковий співробітник.

3. Гадзаман Іван Васильович, старший науковий співробітник, к.ф.-м.н.

4. Кравців Ірина Григорівна, старший лаборант.

5. Процак Людмила Сергіївна, старший лаборант.

6. Пєнтак Іван Миколайович, технік.

7. Кравців Михайло Миколайович, технік, студент ІФМІ.

            6. Основні результати:

До основних наукових та науково-технічних здобутків колективу лабораторії слід віднести:

 • ·         Розробку новітнього підходу до відбору керамічних напівпровідників з комплексом наперед визначених експлуатаційних параметрів на основі оксидних сполук із структурою шпінелі.
 • ·         Дослідження  аномального характеру зернограничної дифузії срібла в керамічних напівпровідниках та механізмів мікроструктурних перетворень.
 • ·         Дослідження нових механізмів взаємодії фотоелектретного стану і піроелектричного ефекту в органічних поліциклічних напівпровідниках.
 • ·      Створення технології виготовлення терморезисторів для захисту радіотехнічних вузлів,       пристроїв та     схем від струмових і теплових перевантажень.

 

7. Співпраця:  Наукова діяльність Лабораторії тісно повязана тематикою Науково-дослідноного інституту матеріалів (м.Львів), Інституту загальної неорганічної хімії НАН України (м.Київ), Інституту металофізики НАН України (м.Київ), політехнічного інституту Німеччини (FachchochschuleMünster/universityofAppliedSciencesFachbereichChemieingenieurwesen (Steinfurt, Germany)).

 

8. Інше: Науково-дослідна робота виконується за тематичними планами  НДР та ДКР Дрогобицького державного педагогічного університету і НВП “Карат” у рамках держбюджетних тем “Наукові основи технології отримання складних композиційних матеріалів для електронної техніки ” (проект № 4/303 з Фонду фундаментальних досліджень ДКНТ України, 1993-1994 рр.); “Розробка технології одержання напівпровідникової кераміки та її дослідження з метою створення потужних терморезисторів” (№ держ. реєстрації 01.96U010307, наказ № 187 від 23.12.1993р. Міністерства освіти України); “Розробка технології одержання терморезисторів для збільшення часу служби  освітлювальних ламп розжарення і радіоелектронних схем” (№ держ. реєстрації 01.96U010323, наказ № 340 від 02.12.1994р. Міністерства освіти України); “Розробка технології та налагодження серійного виробництва функціональної терморезисторної кераміки з від(ємним температурним коефіцієнтом опору для цілей струмового захисту світлотехнічних пристроїв” (проект 05.09/001480 з Державного Фонду фундаментальних досліджень Міністерства України у справах науки і технологій, № держ. реєстрації 01.97 U015338, 1997-1998рр.); державного контракту “Розробка технології виготовлення та налагодження серійного випуску радіотехнічної терморезисторної кераміки з наперед заданими властивостями для струмового захисту радіоапаратури” (№ держ. реєстрації 01.95U022878, замовник – Мінмашпром України, 1995-1996рр.) та субпідрядної теми “Комплексне дослідження можливості модифікації технологічного процесу виготовлення таблеток для терморезисторів” (№ держ. реєстрації 01.94U0320107, замовник – НВП “Карат”, 1994-1995рр.);”Наукові основи одержання позисторної кераміки для електронної техніки” (Проект № 4.4/31 з Державного фонду фундаментальних досліджень України, 1997-2001 р.р.); НДР “Розробка основ технології та отримання широкого класу позисторів побутового призначення” (Робота виконувалась згідно з координаційним планом Міносвіти і науки України, 1999-2001 р.р.)

 

Перелік науково-технічної продукції, яка розроблена в лабораторії:

Терморезистори з відємним температурним коефіцієнтом опору

 

Терморезистори для струмового захисту блоків живлення радіоелектронної апаратури

 

    Номінальний опір при 25 °С, Ом

 

                                         16 ± 20%, 16± 20%, 9.1± 20%

    Постійна В, К                                                     ≥3300

   Робочий струм, А                                             1.2, 3, 8

    Робоча напруга, В                                                  220

    Стала часу, с                                                        ≤ 120

     Максимальна робоча температура, °С             ≤ 130

ТУ БИТС. 434121.01, ТУ.У 02125438.001 – 95

 

Терморезистори для захисту електричних ламп розжарення потужністю 25 – 160 Вт

 

   Номінальний опір при 25 °С, Ом                 330 – 680

    Постійна В, К                                                     ≥3700

    Робоча напруга, В                                                  220

    Стала часу, с                                                        ≤ 150

     Максимальна робоча температура, °С             ≤ 130

ТУ.У 23273999.021-98

 

Терморезистори для контролю температури

 

   Номінальний опір при 25 °С, Ом               2200±20%

    Постійна В, К                                                     ≥4000

    Стала часу, с                                                         ≤ 12

     Максимальна робоча температура, °С             ≤ 130

    Діапазон вимірювання температури, °     -40 – +150

 

Терморезистори з додатнім температурним коефіцієнтом опору (позистори)

 

Позистори для температурного захисту та контролю температури

 

    Номінальний опір при 25 °С, Ом               20……200

      Класифікаційна температура, °С      0, 100, 110, 120

      Опір при класифікаційній температурі, Ом    ≥ 1000

    Стала часу, с                                                              ≤5

Позистори для струмового захисту

 

     Номінальний опір при 25 °С, Ом                70 ± 25%

     Робочий струм, mА                                               ≤ 30

     Струм відключення, mА                                          70

     Максимальна робоча напруга, В                         245

 

 Датчики вологості

 

   Діапазон вимірювання відносної вологості, % 10–95

   Діапазон робочих температур, °С                -40 – +100

   Імпеданс, Ом                                        

         при відносній вологості 10%                            ·108

         при відносній вологості 95%                             103

   Робоча напруга на частоті струму 1 кГц, В            10.

 

            9. Контактна інформація: email: kravtsiv@drohobych.net. Тел. 03244- 13406.

                                                           Тел. моб. 0504311175

 

 

                                 Завідувач лабораторією                                            Кравців М.М.