Меню

Медико-біологічних проблем здоров’я людини (НДЛ МБПЗЛ)

Науково-дослідна лабораторія медико-біологічних проблем здоров’я людини (НДЛ МБПЗЛ)

Керівник: Ковальчук Галина Ярославівна, доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології, кандидат біологічних наук.

Напрями діяльності, тематика досліджень:

Дослідження рівня фізичного стану студентів першого курсу

Дослідження адаптаційних можливостей організму школярів та студентів в умовах навчання

Визначення біологічного віку.

Моніторинг рівня здоров’я.

Просвітницька робота щодо ведення здорового способу життя 

Історична довідка:

У жовтні 2008 року на біологічному факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка створено центр “Екології та здоров’я людини”, який очолив  президент міжнародної інституції DISOP, професор Еми Какельберг. У структурі Центру було створено науково-дослідну лабораторію медико-біологічних проблем здоров’я людини. Першим керівником лабораторії був професор, кандидат медичних наук Шимонко Іван Тимофійович. Мета діяльності лабораторії – організація фундаментальних та прикладних робіт у галузях валеології, а також ведення просвітницької роботи серед населення щодо питань збереження здоров’я. У рамках діяльності лабораторії передбачається проведення моніторингових досліджень стану здоров’я та фізичного розвитку учнів та студентів регіону.

 

 Співробітники:

 

            Ковальчук Галина Ярославівна, доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології, кандидат біологічних наук.

 

            Філь Віталій Михайлович, доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології, кандидат біологічних наук.

 

            Копко Ірина Євгенівна, доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології, кандидат біологічних наук.

 

Матрошилін Олексій Григорович, доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології, кандидат медичних наук.

 

Прийма Олег Богданович, доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології, кандидат медичних наук.

 

Матис Марія Мирославівна, викладач кафедри анатомії, фізіології та валеології.

 

Основні результати.

 

Дослідження рівня фізичного стану у першокурсників після проведеного канікулярного відпочинку вказує на високий рівень цього показника (понад 0,576) у більшості студентів (70,6 %), тоді як наприкінці першого семестру такий РФС був зафіксований лише для 29,4 % студентів. 23,5 % першокурсників відновили після відпочинку рівень свого здоров’я, оскільки їх РФС  коливався в межах від 0,366 до 0,575.

 

Отримані результати дослідження адаптаційних можливостей свідчать про те, що більшість студентів першокурсників під час проведення заліково-екзаменаційної сесії відчувають напругу механізмів адаптації (76,5 %), тоді як задовільна адаптація спостерігається у 23,5 %. Позитивним є те, що у даному контингенті обстежених відсутні показники незадовільної адаптації та її розладу. На початку другого семестру  після проведених канікул (два тижні) кількість студентів із задовільним адаптаційним потенціалом значно збільшилась (з 23,5 % до 41,2%), при відповідному зниженні кількості студентів із напруженою адаптацією (з 76,5% до 58,8%). У переважної більшості студентів при повторному дослідженні виявлялось зниження показника адаптаційного потенціалу.

 

Результати моніторингового дослідження адаптаційного потенціалу школярів Бориславської ЗОШ № 8 свідчать про стійке зниження адаптаційного потенціалу учнів при переході від початкової до основної школи, зумовлене значними змінами в організації навчально-виховного процесу, збільшенням інформаційного навантаження без врахування вікових особливостей школярів, підвищенням вимог тощо.  

Дослідження адаптаційних можливостей організму школярів сприятиме оптимізації навчально-виховного процесу, забезпеченню комфортних умов навчання, покращенню успішності учнів, збереженню та зміцненню їх здоров’я.

Впровадження моніторингу адаптаційного потенціалу учнів  забезпечить своєчасне виявлення дезадаптації, допоможе з’ясувати причини напруження та зриву адаптації, дозволить усунути негативні чинники навчального процесу, що прямо чи опосередковано впливають на стан здоров’я учнів.

 

У дослідженнях  із визначення біологічного віку отримано наступні результати:  лише в юнаків виявлено різко уповільнений темп старіння (24%) та уповільнений темп старіння (24%); у 6 студентів біологічний вік співпадає з паспортним (24%).  У дівчат показники біологічного віку значно гірші. Так, у 8 дівчат спостерігається різко прискорений темп старіння (32%); прискорений темп зафіксований у 34%; і у 32% дівчат біологічний вік співпадає з паспортним 

 

Співпраця з навчальними та науковими установами, організаціями та підприємствами України.

 

У рамках діяльності лабораторії виконуються спільні завдання з такими установами, організаціями та підприємствами України:

 

Лабораторією експериментальної бальнеології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України;

Львівською обласною Малою академією наук;

Трускавецькою міською лікарнею;

Клугино-Башкирською ЗОШ, м. Чугуїв,Харківська область;

Бориславською ЗОШ № 8;

Рихтицькою ЗОШ І-ІІІ ступенів;

НВК (СЗШ № 2-гімназія) м. Трускавець.

 Міжнародна співпраця.

 

Лабораторія є структурним підрозділом Україно-Бельгійського центру екології та здоров’я людини.

 

Міжнародна співпраця здійснюється із:

 

Бельгійською інституцією «DISOP». У рамках співпраці відбувається оснащення лабораторії устаткуванням;

Жешувським університетом. Реалізується спільний проект за фінансування Євросоюзу „Integracja srodowisk nauko-wych pogranicza polsko-ukrainskiego”

Товариством VZW “Oradea”, м. Орадеа, Румунія.

Вищою школою КАТНО, м. Котрейк, Бельгія

 

 

Контакти: e-mail  kafedra_anatomii@rambler.ru 

Керівник ____________________ Г.Я.Ковальчук