Меню

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 2017 р. створена у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада К 36.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 “Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни” (наказ Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28.12.2017 “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року”).