Меню

↑ Повернутись до Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада К 36.053.03 за спеціальністю 07.00.06 “Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”