Меню

↑ Повернутись до Спеціалізовані вчені ради

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 2008 р. у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка функціонує спеціалізована вчена рада К 36.053.01 (наказ ВАК України № 24 від 18.01.2008 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.07 – теорія та методика виховання.

У 2010 р. створена спецрада Д 36.053.01 (наказ ВАК України № 224 від 20.04.2010 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.07 – теорія та методика виховання.

У 2012 року в університеті створена спеціалізована вчена рада Д 36.053.01 (наказ МОНмолодьспорт України №1049 від 26.09.2012 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення  захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, строком на два роки.

У 2017 році в університеті створена спеціалізована вчена рада Д 36.053.01 (наказ МОН України № 996 від 11.07.2017 р.)  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” строком до 31 грудня 2019 року.