Меню

↑ Повернутись до Наука в університеті

Наукові школи

НАУКОВІ ШКОЛИ
 1. «Теорія електронних, діркових та екситонних станів у гетеросистемах з наноплівками, квантовими точками та квантовими дротами» (керівник – проф., д. ф.-м. н. Бойчук В.І.);
 2. «Спектральна теорія функцій» (керівник – проф., д. ф.-м. н. Винницький Б.В.);
 3. «Акцентологія української мови» (керівник – проф., д. філол. н. Винницький В.М.);
 4. «Агробіологічні аспекти підвищення продуктивності сільськогосподарських культур на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття» (керівник – проф., д. с.-г. н. Дзюбайло А.Г.);
 5. «Переклад і рецепція: контекст взаємодії національних культур» (керівник – проф., д. філол. н. Зимомря М.І.);
 6. «Формування змісту педагогічної освіти в контексті сучасних виховних парадигм» (керівник – проф., д. пед. н. Кемінь В.П.);
 7. «Фізика напружених квантово-розмірних наногетеросистем» (керівник – проф., д. ф.-м. н. Пелещак Р.М.);
 8. «Моральні, духовні та соціально-психологічні умови розвитку особистості»  (керівник – проф., д. псих. н. Савчин М.В.);
 9. «Особистість та цивілізація: проблеми ідентичності» (керівник – проф., д. філос. н. Скотна Н.В.);
 10. «Історія та історіографія української церкви XVI-XVIII ст.; теоретико-методологічні засади української історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.» (керівник – проф., к. іст. н. Тимошенко Л.В.);
 11. «Історія, теорія і практика української освіти і виховання» (керівник – проф., д. пед. н. Чепіль М.М.);