Меню

Список конкурсантів, запрошених до участі у підсумковій науково-практичній конференції

Список учасників
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
із галузі знань «Освітні, педагогічні науки»,
запрошених для захисту на науково-практичній конференції
П.І.Б. учасника Шифр Навчальний заклад, де виконано роботу
Богун Наталія Юріївна Майбутнє за молоддю ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»
Вавілова Карина Олегівна Простір ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Горбачова Ірина Сергіївна

Коломієць Ірина Володимирівна

Неуспішність учнів Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Добуш Юлія Ігорівна PRACJA-USPICH Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ігнатов Степан Васильович Занурення Українська інженерно-педагогічна академія, Харків
Мулярчук Олена Павлівна Посейдон Донецький національний  університет імені Василя Стуса
Подкур Марія Андріївна Пошуково-пізнавальна діяльність Житомирський державний університет імені Івана Франка
Радько Анна Вікторівна Поліське джерело Рівненський державний гуманітарний університет
Рахівська Віра Іванівна Чуйність Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Реєнт Олександр Станіславович Толерантність Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Тверезовська Олександра Вікторівна Розвідник Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
Ткаченко Катерина Олександрівна PARENT’S SCHOOL Київський університет імені Бориса Грінченка
Данилюк Тетяна Петрівна

Шевчук Наталія Олександрівна

Літературне Прикарпаття ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ
Шолохова Альона Олександівна Comparison Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького