Меню

↑ Повернутись до Конференції та семінари

Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “ЕТНОС. КУЛЬТУРА. НАЦІЯ”

Етнос. Культура. Нація
Матеріали Х Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції
(20 – 21 жовтня 2016 р.)
Збірник наукових праць
Редакційна колегія 

Голова редколегіїВалентина Дротенко, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології та мистецької освіти.

Члени редколегії:

Оксана Петрів, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та мистецької освіти;

Тетяна Білан, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та мистецької освіти;

Любомир Мартинів, викладач кафедри культурології та мистецької освіти. 

Рецензенти:

Горбунова Людмила Степанівна, доктор філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України;

Сабат Галина Петрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та славістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Затверджено на засіданні кафедри культурології та мистецької освіти (протокол №13 від 13 жовтня 2016 р.)

Затверджено вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка (протокол №15 від 20 жовтня 2016 р.)

За достовірність фактів, цитат та інших відомостей відповідають автори публікацій.

1. Культурологія

Валентина Дротенко, Юрій Гуйда. Поняття «індивідуації» в психоаналітичній філософії культури З. Фройда.

Тетяна Білан. Феномен інтертекстуальності у контексті мистецького дискурсу.

Maria Krytchak. Psychological and social determinants of environmentally significant behavior (Психокультурні та соціальні детермінанти екологічної поведінки).

Оксана Петрів. Новаторські тенденції в українській художній культурі початку 20 ст.

Галина Савчин. Синестезія як своєрідне новоутворення у просторі суперечливої взаємодії сприйняття та уявлення.

Марта Чудовська. Мистецький формат фотографії як засобу відображення і чинника формування культурного середовища людини.

Марія Ярко. Герменевтична рецепція етнічної та національної форм ідентичності у прикладах української музичної творчості як філософсько-культурологічна проблема.

Любов Зеліско. Сутність права як феномена культури.

Лариса Костюк. Методологічні аспекти дослідження етнічної ментальності.

2. Історія культури

Богдан Пристай, Галина Пристай. Іван Франко в Дрогобичі.

Олег Кекош. Громадська діяльність митрополита Андрея Шептицького.

Людомир Філоненко, Олександра Німилович. Творчий доробок Юрія Філоненка в соціокультурному просторі України.

Любомир Мартинів. Степан Дацюк – диригент, педагог, керівник (до 70-річчя від дня народження).

Людмила Волотко. Олександр Богомазов – новатор українського кубофутуризму.

Наталія Муляр. Специфічні особливості мистецтва архітектури в історії культури.

Іван, Кутняк, Іван Околович. Внесок українських композиторів у розвиток музичної культури.

Віталій Сидор. До проблеми вивчення витоків та сучасних засад актуалізації сакральної ландшафтної скульптури в українському соціумі.

Микола Гладкий. Образ берези в народних віруваннях українців.

3. Едукація

Анатолий Демидович. Духовно-нравственное образование в современной высшей школе: практические аспекты.

Лілія Задорожна. Народознавчі аспекти у змісті сучасної історичної освіти.

Михайло Сидор. Залучення молоді до дослідження традицій і досягнень декоративно-прикладної діяльності рідного народу (на прикладі Яворівщини).

Жанна Ясеницька. Дизайн як складова художньо-педагогічної освіти.

Петро Фриз. Балетмейстерське мистецтво і розвиток дитячої хореографії в контексті сучасних реалій.

Магдалина Марушка. Ритмічне виховання за системою Еміля Жак-Далькроза.