Меню

↑ Повернутись до Докторантура

Перелік документів для вступу в докторантуру

Перелік документів, які подаються
для участі у конкурсному відборі вдокторантуру
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
(терміни подачі документів: 12.07.2018 р.– 31.07.2018 р.) 
 1. Заява встановленого зразка.
 2. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівеньі додаток до нього.
 3. Особовий листок з обліку кадрів.
 4. Копію документа, що посвідчує особу і громадянство.
 5. Копію ідентифікаційного коду.
 6. Дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
 7. Список опублікованих наукових праць і винаходів з обраної наукової спеціальності та їх копії.
 8. Розгорнутий план дисертації для здобуття наукового ступеня доктора наук.
 9. Письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу в докторантуру.
 10. Копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук).
 11. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу в докторантуру.
 12. Два конверти з марками.
 13. Дві папки (на зав’язки та папку-швидкозшивач).

(При собі мати оригінали паспорта та диплом кандидата наук)