Редколегія

Прізвище, ім’я,

по батькові

Основне місце роботи  Посада Науковий ступінь Вчене звання
Головний редактор
Федурко Марія Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі доктор філологічних наук професор
Заступники головного редактора
Гірняк Світлана Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка доцент

кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

кандидат філологічних наук доцент
Котович Віра Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка доцент

кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

кандидат філологічних наук доцент
Луців Світлана Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка доцент

кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

кандидат педагогічних наук доцент
Члени редколегії
Клименко Ніна

 

Інститут української мови НАН України член-кореспондент НАН України доктор філологічних наук професор
Валюх Зоя Київський національний лінгвістичний університет завідувач кафедри

української філології та славістики

доктор філологічних наук професор
Винницький Василь Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка декан філологічного факультету, завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук професор
Ґрещук Василь ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”  

завідувач кафедри української мови

доктор філологічних наук професор
Зимомря Микола Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка професор кафедри германських мов і перекладознавства доктор філологічних наук професор
Іванишин Петро Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка завідувач кафедри української літератури та теорії літератури доктор філологічних наук професор
Коцюба Зоряна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка професор кафедри германських мов і перекладознавства доктор філологічних наук професор
Мафтин Наталія

 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” професор кафедри української літератури доктор філологічних наук професор
Мацьків Петро Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка професор кафедри української мови доктор філологічних наук професор
Набитович Ігор Університет ім. М. Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) доктор філологічних наук, професор доктор філологічних наук  професор
Павол Штекавер Словацька Республіка доктор філологічних наук, професор доктор філологічних наук професор
Поповський Анатолій Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

професор кафедри мовної підготовки доктор філологічних наук професор
Сабат Галина Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка професор кафедри світової літератури та славістики доктор філологічних наук професор
Струганець Любов Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка завідувач кафедри української мови та методики її навчання доктор філологічних наук професор
Варзацька Лариса Інститут педагогіки АПН України cтарший науковий співробітник лабораторії навчання української мови і літератури

 

кандидат педагогічних наук старший науковий співробітник
Кутняк Іван Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 

декан факультету початкової та мистецької освіти кандидат філософських наук доцент
Миронова Галина Університет імені Масарика (Брно, Чехія)

 

доцент  Інституту славістики кандидат філологічних наук доцент
Філь Галина Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка доцент

кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

кандидат філологічних наук доцент
Кравченко-Дзондза Олена Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка доцент

кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

кандидат педагогічних наук
Відповідальний секретар
Огар Анна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка старший викладач

кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

кандидат філологічних наук