Меню

Перелік навчальних дисциплін спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня вищої освіти

Перелік навчальних дисциплін спеціальності 014 Середня освіта

(Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня вищої освіти

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Рівень вищої освіти  другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Додаткова спеціалізація: художня культура

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (спеціальності)
  • Освітня реформа в Україні

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (спеціальності)
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

За профілем навчання:

Методика викладання музичних дисциплін: