Меню

Перелік навчальних дисциплін спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Перелік навчальних дисциплін спеціальності 014 Середня освіта

(Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Спеціалізація: художня культура

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
  • Іноземна мова
  • Українська мова (за професійним спрямуванням)
  • Філософія
1.2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (спеціальності)

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (спеціальності)

Практики:

  • Практика з художньої культури у музеях
  • Фольклорна практика
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента