Меню

Щурик Богдан Васильович

Щурик Богдан Васильович

Щурик Богдан Васильович –Заслужений працівник культури України,  доцент. Відмінник освіти України, грамота від міністерства культури України. Автор 9 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: про традиції української вокальної школи.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Вокальні твори М. Лисенка на вірші Т.Г. Шевченка [для баритона у супроводі фортепіано] / Упоряд. Богдан Щурик.– Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012 р. – 60 с.
 2. Самостійна робота в класі сольного співу: методичні рекомендації з дисципліни «Постановка голосу»для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» 6.020204 Музичне мистецтво музичних відділів педучилищ / Богдан Щурик. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І.Франка, 2015. – 16с.
 3. Формування співочої дикції при постановці голосу6 Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Постановка голосу» для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» 6.020204 «Музичне мистецтво» музичних відділів педучилищ: Богдан Щурик. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка. 2015. – 22с.
 4. Щурик Б. Охорона і розвиток дитячого співацького голосу: методичні рекомендації з дисципліни «Постановка голосу і методика вокального виховання дітей» (змістовний модуль «Постановка голосу») [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)] / Б. Щурик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 20 с.
 5. Щурик Б. Формування психології співака як один із принципів вокально-педагогічної діяльності: методичні рекомендації (для самостійної роботи) / Богдан Щурик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 28 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Щурик Б.В. Вокальна творчість А. Кос-Анатольського // Молодь і ринок. – 2011. – № 3(74). – С. 106-108.
 2. Щурик Б.В. Про інтерпретацію вокальних творів Соломією Крушельницькою // Молодь і ринок. – 2013. – № 4 (99). – С. 129-132.
 3. Щурик Б. Модест Менцинський – один з найвидатніших тенорів світу // Молодь і ринок. – 2014. – № 4 (111). – Квітень. – С.92-94.
 4. Щурик Б.В. Д.Гнатюк – гордість української музичної культури (до 90-річчя від дня народження) // Молодь і ринок. – 2015. – №1 (120). – С.54-58.
 5. Щурик Б., Пиц Б. В ювілейному ключі // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть: збірник матеріалів VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2012 – С.152-157.
 6. Щурик Б. Оксана Петрусенко в житті й на сцені // Молодь і ринок. – 2016. – №1 (132). – С.132-138.
у міжнародних науково-метричних базах даних(крім РІНЦ)
 1. Щурик Б. Внесок Сидора Воробкевича у розвиток музичної освіти і виховання Західної України / Б. Щурик // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2018. – С. 367-373.
 2. Щурик Б. Теоретичні аспекти підготовки студентів до музично-педагогічної діяльності // Молодь і ринок. – 2019. – № 5 (172). – С. 134-139.
 на міжнародних конференціях
 1. Щурик Б. «Десять заповідей співака» Олександри Мишуги та їх значення для розвитку вокального мистецтва // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез ХIІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2018. – С. 208-211.