Меню

Радевич-Винницька Лідія Михайлівна

Радевич-Винницька Лідія Михайлівна

Радевич-Винницька Лідія Михайлівна  – старший  викладач, завідувач методичним об’єднанням секції постановки голосу. Автор понад 55 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: музичне мистецтво на Бойківщині: історія і сьогодення.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Радевич-Винницька Л.М Фрайт М.В.. Вокальна Шевченкіана : твори українських композиторів на вірші Т. Шевченка для мецо-сопрано / частина І / Упорядники Л. Радевич-Винницька, М. Фрайт. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 74 с.
 2. Радевич-Винницька Л.М. Фрайт М.В.. Вокальна Шевченкіана : твори українських композиторів на вірші Т. Шевченка для мецо-сопрано / частина ІІ / Упорядники Л. Радевич-Винницька, М. Фрайт. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 84 с.
 3. Радевич-Винницька Л.М. Фрайт М.В. Вокальна Шевченкіана. Твори українських композиторів на вірші Т.Г.Шевченка для баритона.(І част.) / Упор. Фрайт М.В., Радевич-Винницька Л.М. – Дрогобич. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, – 80 с.
 4. Радевич-Винницька Л.М. Фрайт М.В.. Вокальні твори українських композиторів на вірші Т.Г.Шевченка для баса і баритона у супроводі фортепіано (ІІ частина) / Упорядники М.Фрайт та Л.Радевич-Винницька. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – с.74.
 5. Хрестоматія вокальних творів для різних голосів у супроводі фортепіано (вокалізи, українські народні пісні) / Упорядники П.Турянський, Л.Радевич-Винницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 80с.
 6. Радевич-Винницька Л., Турянський П., Боженський А. Вокальні твори з шкільного репертуару під власний супровід / Упорядники: П. Турянський, Л. Радевич-Винницька, А. Боженський. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017. – 60с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Радесич-Винницька Л.М. Бойківська пісня в дослідженнях Івана Франка// Літопис Бойківщини. – 2011. – Ч.2/81(92). – С.82 – 89.
 2. Радесич-Винницька Л.М. Філарет Колесса – класик української фольклористики. До 140-річчя народження // Літопис Бойківщини. – 2011. – Ч.1/80(91). – С.16 – 19.
 3. Радевич-Винницька Л.М. Бойківська пісня в дослідженнях Івана Франка (доповнення) // Літопис Бойківщини. – 2011. – Ч.1/82(93) . – С. 90 – 94.
 4. Радевич-Винницька Л.М. Соломія Крушельницька і Бойківщина // Літопис Бойківщини. – 2012. – Ч.2/83(94) . – С. 64– 68.
 5. Радевич_Винницька Л.М. Визначні співаки-вихідці з Бойківського краю: Зенон Дольницький // Літопис Бойківщини. – 2013. – 4.2/85 (96). – С. 77-80.
 6. Радевич-Винницька Л.М. Іван Франко у музиці // Літопис Бойківщини. – 2013. – 41/84 (95). – С.100-103.
 7. Радевич-Винницька Л. Визначні співаки-вихідці з Бойківщини: Олександр Носалевич (до 140-их уродин) // Літопис Бойківщини. – 2014. – ч.1/86 (97). – С.94-100.
 8. Радевич-Винницька Л. Соломія Крушельницька і Бойківщина // Літопис Бойківщини. – 2014. – ч.1/86 (97). – С.507-511.
 9. Радевич-Винницька Л. Бойківські пісні в дослідженнях Івана Франка // Літопис Бойківщини. – 2014. – ч.1/86 (97). – С.488-490.
 10. Радевич-Винницька Л.М., Турянський П.І. Любомир Яким: штрихи з життя і творчості талановитої людини // Літопис Бойківщини. – 2015. – Ч.1/88(99) С. 26-29.
 11. Радевич-Винницька Л.М. Корчинський Юліан Олексійович //  Енциклопедія сучасної України (ЕСУ) // Київ, 2014. – т. 14. – С. 626.
 12. Радевич-Винницька Л.М. Богдан Весоловський – засновник української  естрадної музики. До 100-их уродин // Літопис Бойківщини. – 2015. – Ч. 2 /89 (100).
 13. Радевич-Винницька Л. Видатні співаки – вихідці з Бойківщини: Модест Вітошинський. / Літопис Бойківщини. – 2016. – Ч. 2 /91 (102). – С.68-73.
 14. Радевич-Винницька Л. Семен Масний: штрихи з життя і науково-педагогічної діяльності / Літопис Бойківщини. – 2016. – Ч. 2 /90 (101). – С.84-92.
 15. Радевич-Винницька Л. Хоровий диригент Євген Пасіка / Л. Радевич-Винницька // Літопис Бойківщини. – 2017. – Ч. 1 /92 (103). – С.78-83.
 16. Радевич-Винницька Л. Видатний співак Володимир Качмар. До 125-их уродин / Л. Радевич-Винницька // Літопис Бойківщини. – 2017. – Ч. 1 /93 (104). – С.87-92.
в інших міжнародних наукометричних базах даних (крім РІНЦ)*
 1. Радевич-Винницька Л., Турянський П. Штрихи з життя і творчості Гілярія Ділинського // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку: Посвіт, 2019. – Вип. 5. – 556 с. – С. 483-488.
 2. Радевич-Винницька Л., Турянський П. Роль емоційних засобів у виконанні вокально-камерного твору /Л. Радевич-Винницька, П. Турянський  // Молодь і ринок. – 2019. №4 (171). – С. 104-108.
в інших виданнях :
 1. Радевич-Винницька Л. Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні і танцю «Верховина»: 71 рік позаду – що попереду? / Л. Радевич-Винницька // Літопис Бойківщини. – 2018. – Ч. 1 /94 (105). – С.10-15.
 2. Радевич-Винницька Л. Нестор Горницький: багатогранність таланту / Л. Радевич-Винницька // Літопис Бойківщини. – 2018. – Ч. 2 /95 (106). – С.90-95.
 3. Радевич-Винницька Л. Штрихи з життя і творчості Нестора Горницького // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018 року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Л. Бермес, В. В. Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – С.41-48.